Partner Prawny Partner Merytoryczny
Partner
dzp_mini pwc_mini zew_mini

.

 

Patronat Honorowy
igcp

 

 d

Patroni Medialni
cirelogo

 
PARTNERZY i SPONSORZY OSTATNIEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POWERPOL – 27-28 STYCZNIA 2016