Galeria

Otwarcie XXIV edycji Kongresu POWERPOL 2024

Podczas XXIV Kongresu POWERPOL 2024, odbyło się pięć paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakres działań zaradczych pozwalających na kontrolowane wyjście z impasu surowcowego wywołanego wojną w Ukrainie. Ostatni panel Kongresu poświęcony był prezentacji nowoczesnych rozwiązań i koncepcji w energetyce.

Debata inauguracyjna – „Aktualizacja Polityki energetycznej Państwa do 2040r. (PEP2040)”

Debata inauguracyjna rozpoczynająca Kongres została podzielona na dwie części. W pierwszej części dyskusji udział wzięli: Yaroslav Demchenkov – Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki, Ukraina;  Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Miłosz Motyka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Jarosław Orliński – Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Robert Rudich – Attache ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Debata inauguracyjna – „Aktualizacja Polityki energetycznej Państwa do 2040r. (PEP2040)” Część druga

W drugiej części debaty wzięli udział: Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. w latach 2002-2016; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG S.A. w latach 2016-2020.

Panel 1 – Strategie liderów polskiego rynku – aktualizacja celów”

Do dyskusji zasiedli :Robert Brzozowski  – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Unimot S.A.; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, ORLEN S.A.; Kamil Kobyliński – Head of Offshore Wind Poland TotalEnergies;  Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych​, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Piotr Maciołek – Członek Zarządu Polenergia S.A.; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, E.ON. Polska S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE EPP Sp. z o.o.; Grzegorz Onichimowski – Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu; Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A.; Trajan Szuladziński – Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.; Kasjan Wyligała – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.; dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

 Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Panel 2 – „Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii”

W debacie wzięli udział: Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Marcin Laskowski – Prezes Zarządu, PGB Inwestycje Sp. z o.o.; Grzegorz Lot – Wiceprezes Zarządu, Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Joanna Smolik – Dyrektor Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, Hynfra P.S.A.; Paweł Ziętek – Business Development Manager, Huawei Digital Power.

 Moderator: Paweł Grzejszczak – Partnera w Kancelarii Domanski Zakrzewski Palinka Sp.k.

Panel 3 – „Rynek ciepła i kogeneracji”

Do debaty zasiedli: Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Arkadiusz Kosiel – Prezes Zarządu, Fortum Silesia S.A., Członek Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Beata Kurdelska – Prezes Zarządu, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., E.ON Energy Infrastructure Solutions;  Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, GPEC Sp. z o.o.; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Włodzimierz Popielewski – Prezes Zarządu, RCEkoenergia Sp. z o.o.; Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu TAURON Ciepło Sp. z o.o.; Janusz Starościk – Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Moderator: Mariusz Marszałkowski – Redaktor, Polon.pl

Panel Case Study -„Konwersja konwencjonalnych bloków energetycznych na wielopaliwowe jako odpowiedź na zieloną transformację energetyczną”

Udział wzięli dr inż. Jakub Pulka – Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; dr inż. Jarosław Hercog – Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju, Instytut Energetyki; dr inż. Bartosz Soroczyński – Prezes Zarządu, Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.; Łukasz Sinkowski – Audytor Energetyczny, SinEr – Pomiary energetyczne.

Moderator: Ernest Szajna – Dyrektor R&D, WEA TechLab Sp. z o.o.

Panel 4 – „Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje”

Panel został podzielony na dwie części. Do pierwszej dyskusji zasiedli: dr Agnieszka Boettcher – Kierownik Pracowni Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Jacek Bogucki – Dyrektor Biura Branży Energetycznej i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, R. Power Development Sp. z o.o.; Paweł Poneta – Dyrektor  ds. Badań i Innowacji, TAURON Polska Energia S.A.;  Adam Stępień –  Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw;   Łukasz Złakowski – Prezes Zarządu, INPLUS Sp. z o.o.

W drugiej części panelu udział wzięli: Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Ewa Malicka – Prezeska Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Jakub Melak – Dyrektor ds. rozwoju OZE, TotalEnergies;  Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej Sp. z o.o.; Anna Sobolewska  – Dyrektor ds. komunikacji, Northvolt Systems Poland Sp. z o.o.;  Bogdan Szymański – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV; Barbara Wacht – Radca Prawny, Partner Zarządzający, Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barbara Wacht Spółka komandytowa.

Moderator: Izabella Żyglicka – Radczyni Prawna, Wspólniczka, Założycielka, Wiceprezeska Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Panel 5 – „Nowoczesna energetyka w praktyce – Prezentacje i warsztaty”

W panelu wzięli udział:

dr Agnieszka Boettcher – Kierownik Pracowni Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych z prezentacją: „Projekt badawczego reaktora wysokotemperaturowego: HTGR-POLA”

Dawid Karasek – Kierownik w Departament Transformacji Energetyki, NFOŚiGW, z prezentacją: „Oferta finansowania transformacji energetycznej w NFOŚiGW”

Adam Kościelniak – Partner Zarządzający, A-RES, z prezentacją: „Modele przychodowe dla magazynów energii”

Grzegorz Kozioł – Solution Director, Huawei Digital Power, z prezentacją: „Rozwiązania Grid Forming”

 Olaf Krynicki – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, z prezentacją: „Branża teleinformatyczna jako katalizator energetyki przyszłości”.

Sławomir Kubiczek – Prezes Zarządu, FRIZO Sp. z o.o. oraz dr inż. Adam Mroziński – Politechnika Bydgoska, Wydział Inżynierii Mechanicznej, z prezentacją: „Inżynieria przemysłowych pomp ciepła a efektywność energetyczna w przemyśle i ciepłownictwie – projekt IHTHP – FRIZO (Industrial High Temperature Heat Pump)”

Natalia Kuniewicz – Przedstawiciel Global Satelite Vu Ltd. z prezentacją: „Obrazy termowizyjne z kosmosu jako narzędzie optymalnego monitorowania zasobów, bezpieczeństwa i wydajności dla sektora energetycznego”

Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC, z prezentacją: „Zmiany w dyrektywie EPBD i odejście od paliw kopalnych w budynkach”

mgr Damian Mroczyński – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku, Uniwersytet Wrocławski, z prezentacją: „Innowacyjna metoda współpracy w zakresie wypracowania modelu efektywności energetycznej obiektów będących w zasobie uczelni publicznych, pomiędzy Uczelniami Dolnego śląską i Opolszczyzny, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Bankiem Ochrony Środowiska”

Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE EPP Sp. z o.o. z prezentacją: „Optymalizacja pracy instalacji prosumenckich poprzez zarządzanie generowaną energią elektryczną oraz zmiana profilu poboru energii z zastosowaniem magazynów energii”

Maksym Sysoiev – Partner, Dentons, z prezentacją: „Perspektywa inwestycji dla polskich firm w OZE i inne energetycznie projekty w Ukrainie”

Moderator: Prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska