21. Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

22-23 lutego 2021, Warszawa, Hotel Sofitel Victoria

2021/02/22 10:00:47

Szanowni Państwo,

przed nami XXI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, która odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2021 r. w Warszawie Hotelu Sofitel Victoria. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi:

„Rok 2021: Przełom w polskiej energetyce”

Rok 2021 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, implementacją europejskiego zielonego ładu, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, gaz i wodór.

Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów pragniemy omówić kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Zapraszamy gorąco do udziału,

Krzysztof Karaś
Prezes Europejskiego Centrum Biznesu

null
Partner Merytoryczny
Partnerzy
bgk_mini2
bosbank_minil
belse345
energa_mini_new
fortum345
pgnig-big2
znak podstawowy RGB
udt_mini2
Organizator
Współpraca
Patronat Honorowy
Patronat Medialny