20. Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

2020/01/27 10:00:47

Szanowni Państwo,

przed nami XX jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, która odbędzie się w dniach 27-28 stycznia 2020 r. w Warszawie Hotelu Sofitel Victoria. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi:

„Rok 2020: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”

Rok 2020 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej ujętymi w dwóch programach: „Mój prąd” oraz „Czyste powietrze”.

Program jubileuszowej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów pragniemy omówić kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Zapraszamy gorąco do udziału,

Krzysztof Karaś
Prezes Europejskiego Centrum Biznesu

null
Partner Strategiczny
Partnerzy Główni
Partner Merytoryczny
Partnerzy
Sponsor
Patronat Honorowy
Patronat Medialny

Partnerzy i Patroni XIX edycji Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL 2019

Partner Strategiczny

Partner Merytoryczny

Partner Technologiczny | Gospodarz II dnia Kongresu

Partnerzy

belse_mini
bos_mini
enea_mini3
fortum_mini
gpec_mini
heg_mini

Partnerzy

Sponsor

Organizator

pern_mini
pse
radpec_mini
tge_mini
innsoft_mini2
ecb

Patronat Honorowy

ms_mini
keisp_mini

Patronat Medialny