22. Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

24-25 stycznia 2022, Warszawa

2022/01/24 10:00:47

Szanowni Państwo,

przed nami XXII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, która odbędzie się w dniach 24-25 stycznia 2022 r. w Warszawie. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi:

„Rok 2022: Przełom w polskiej energetyce”

Rok 2022 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, implementacją europejskiego zielonego ładu, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, gaz i wodór.

Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów pragniemy omówić kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Zapraszamy gorąco do udziału,

Krzysztof Karaś
Prezes Europejskiego Centrum Biznesu

null
Partner Energetyczny
Partner Merytoryczny
Partnerzy
bgk_mini2
bosbank_minil
belse345
bogdanka_mini
enea_mininew
eon-mini
epp_mini
Gaz-System-Logo
Grupa GPEC_symbol_pole_podstawowe_CMYK
fortum345
pgnig-big2
veolia_mini
zpas
Patronat Honorowy
Patronat Medialny