Galeria

Oficjalne Otwarcie Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

DEBATA INAUGURACYJNA – Transformacja energetyczna 2022

Moderatorzy: Dorota Dembińska-Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej PwC oraz Józef Palinka, Partner, Szef Praktyki Postępowań Spornych, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

.

W debacie wzięli udział: Piotr Adamczak, Wiceprezes ds. Handlu, Enea S.A.; Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii; Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia S.A.
.

PANEL 2 – Reorganizacja polskiego rynku produkcji energii – inwestycje w innowacyjność?

Moderatorzy: Dorota Dembińska-Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej PwC oraz dr Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

.

W panelu wzięli udział: Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu, PSEW; Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.; Adam Gawęda, Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A.; Andrzej Modzelewski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, EDF Polska; Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Paweł Smoleń, Członek Zarządu, ERBUD S.A.; Emil Wojtowicz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

.

PANEL 3 – Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple

Moderatorzy: Magdalena Zabłocka, Senior Associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Michał Gawrysiak, Menedżer w Grupie Energetycznej PwC

.

W panelu wzięli udział: Martin Hančar, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Skawina S.A.; Janusz Ryk, Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Krzysztof Zborowski, Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.
.

PANEL 4 – Klient oczami dystrybucji i sprzedawcy

Moderatorzy: dr Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Jan Dziekoński, Wicedyrektor w Grupie Energetycznej PwC

,

W panelu wzięli udział: Piotr Kasprzak, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Andrzej Kojro, Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator; Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.; Arkadiusz Zieleźny, Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót Sp. z o.o.
.

Loża Ekspertów

Moderatorzy: Marcin Krakowiak, Szef i Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Jan Dziekoński, Wicedyrektor w Grupie Energetycznej, PwC

.

W panelu wzięli udział: Jan Bogolubow, Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń S.A.; prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska; Marek Mroczkowski – Ekspert, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Mariusz Schmidt, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii; Bartosz Soroczyński, Prezes Zarządu, Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.; dr Przemysław Zaleski, Politechnika Wrocławska, b. Prezes Enea Trading.

.

PANEL 5 – Polska energetyka w Europie – protokół zgody i rozbieżności

Moderatorzy: dr Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka i Jan Biernacki, Menedżer, Grupa Energetyczna PwC

.

W panelu wzięli udział: Adam Gawęda, Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii; Dawid Klimczak, Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.; dr Stanisław Tokarski, Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Energetyki, Główny Instytut Górnictwa; Grzegorz Wrochna, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

.

PANEL 6 – Firma w symbiozie z technologią – bez czego nie da się „pójść do przodu”

Moderatorzy: Wojciech Dziomdziora, Counsel w Praktyce IP&TMT, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka i Michał Gawrysiak, Menedżer, Grupa Energetyczna, PwC”

.

W panelu wzięli udział: Robert Basiak, Menedżer, Europa Centralna i Wschodnia, GE Digital, Adam Kampa, Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Roman Masek, Dyrektor ds. Technicznych, BELSE Sp. z o.o.; Marek Malisiewicz, Inicjator i Koordynator grupy Profesorów Inżynierów Klaster ANAWIM