Program

29 STYCZNIA 2018 - I DZIEŃ KONGRESU POWERPOL

09:00 - 09:55 | Rejestracja uczestników
10:00 - 10:20 | OFICJALNE OTWARCIE POWERPOL 2018 - Krzysztof Karaś, Prezes ECB

Wystąpienie inauguracyjne:

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju,
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska

10:20 - 11:50 | PANEL 1 – Co się wydarzy w energetyce w 2018 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
 • Mix energetyczny do 2050 – atom, węgiel, gaz, OZE.
 • Polska polityka surowcowa.
 • Główne wyzwania na 2018 rok – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw.
 • Ceny energii i gazu jako element budowania konkurencyjnej gospodarki.

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; dr inż. Wojciech Myślecki – Ekspert ds. Rynku Energii, Politechnika Wrocławska; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii.

Moderator:
Dorota Dębińska – Pokorska – Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska.

11:50 - 12:00 | Przerwa kawowa
12:00 - 13:00 | PANEL 2 – Reorganizacja polskiego rynku energii – inwestycje w innowacyjność?
 • Tradycyjne inwestycje w energetyce vs. inwestycje w innowacyjność – tak samo czy inaczej?
 • Korzyści z innowacyjności – wsparcie tradycyjnego biznesu czy budowa nowego strumienia przychodów
 • Wyzwania związane z innowacyjnością – ludzie i kapitał
 • Polityka Rządu i odpowiedź przedsiębiorstw na nowe podejście do rozwoju energetyki – moce wytwórcze konwencjonalne, OZE, klastry energetyczne, elektromobilność

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Mariusz Samordak – Dyrektor, Sektor Energetyczny, Bank Gospodarstwa Krajowego; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Moderator:
Dorota Dębińska – Pokorska – Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska.

13:05 - 14:30 | PANEL 3 – Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple
 • Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy
 • System wsparcia dla kogeneracji w obliczu wprowadzenia rynku mocy
 • Wybór optymalnego paliwa dla nowych jednostek
 • Finansowanie projektów w cieple – jak zagwarantować środki?
 • Rentowność inwestycji w cieple – czy inwestycje w ciepło gwarantują „godny” zwrot.
 • Odtwarzanie infrastruktury ciepłowniczej

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
  Vasco Amaral Cunha – Senior Banker, Europejski Bank Inwestycyjny; Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii; Martin Hančar – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Skawina S.A.; Monika Kuusela Senior Manager, FORTUM Corporation; Ilona Kotecka Fernandes – Senior Banker, Europejski Bank Inwestycyjny; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Janusz Ryk – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA S.A.; dr inż. Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.

Moderator:
Jan Biernacki – Manager, PwC Polska.

14:30 - 15:00 | LUNCH
15:00 - 16:30 | PANEL 4 – Gaz w polityce energetycznej Polski
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Import gazu do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla Polskiego rynku gazu
 • Perspektywy zmian zużycia gazu w Polsce
 • Budowanie przewag konkurencyjnych na rynku detalicznym gazu
 • Doświadczenia klientów i ich obsługa na rynku gazu
 • Priorytety w rozbudowie sieci dystrybucyjnej

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.; Grzegorz Lot – Wiceprezes Zarządu, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.; Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling; Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny; Marcin Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Rynku gazu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Andrzej Sikora – Prezes instytut Studiów Energetycznych; dr Adam Węgrzyn – Członek  Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Moderator:
Jan Biernacki – Manager, PwC Polska.

18:00 | UROCZYSTA KOLACJA

30 STYCZNIA 2018 - II DZIEŃ KONGRESU POWERPOL

10:00 - 11:30 | PANEL 5 – Elektromobilność
 • Rozbudowa infrastruktury ładowania – wyzwania
 • Kluczowe szanse dla inwestorów w sektorze elektromobilności
 • Rola i wyzwania dla OSD dla budowy punktów ładowania
 • Jak zarobić na elektromobilnośći?
 • Szanse dla polskiej gospodarki związane z elektromobilnością
 • Jakie regulacje mogą spopularyzować samochody elektryczne i utworzyć rynek na inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych?
 • Polski projekt samochodu elektrycznego na tle konkurencji

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Damian Gadzialski – Dyrektor Zarządzający, Greenway Infrastructure Poland; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME;  Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności; Bartosz Kubik – Prezes Zarządu, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.

Moderator:
Jan Biernacki – Manager, PwC Polska.

11:30 - 11:45 | Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 | PANEL 6 – Klastry energetyczne, OZE, innowacje
 • OZE vs koszty i szanse dla gospodarki
 • Klastry – ich wyzwania i szansa na powodzenie
 • Zmiany w efektywności technologii OZE – możliwość ich budowy bez systemów wsparcia.
 • Innowacje w polskim przemyśle
 • Efektywność energetyczna
 • Energetyka w czasach smart
 • Europejski rynek morskiej energetyki wiatrowej
 • Nowoczesne sposoby na ochronę powietrza
 • Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów dyrektyw unijnych

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Włodzimierz Ehrenhalt – Prezes Zarządu, Conerga Sp. z o. o.; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Mirosław Litke – Prezes Zarządu, INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Monika Piątkowska – Prezes, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO; Andrzej Piotrowski  – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Maciej Stryjecki – Prezes, Fundacja Na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

Moderator:
Jan Biernacki – Manager, PwC Polska.

13:20 - 14:50 | PANEL 7 – Rynek sprzedaży i dystrybucji energii i gazu
 • Czy rzeczywiście dystrybucja nie musi dbać o klienta, bo nie odejdzie?
 • Co pozwala sprzedawcy dzisiaj wygrywać na rynku?
 • Bez czego nie można mówić dzisiaj o rozwoju rynku – perspektywa rynku hurtowego i detalicznego
 • Nowe kierunki przychodów – oświetlenie, elektromobilność, etc

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Jan Maciej Mądrzak – Wiceprezes Zarządu, PGE Obrót S.A.; Mariusz Schmidt – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii; Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator; Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.; Arkadiusz Zieleźny – Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót Sp. z o.o.

Moderator:
Dorota Dębińska – Pokorska – Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska.

14:50 - 15:00 | ZAKOŃCZENIE KONGRESU
15:00 - 15:30 | LUNCH

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego