Program

DRAFT PROGRAMU

I Dzień POWERPOL - 14 stycznia 2019

09:00 – 09:50 - Rejestracja uczestników
09:50-10:25 - Oficjalne otwarcie Kongresu (Sala Balowa ABC)
10:30 – 12:15 - DEBATA INAUGURACYJNA: Co się wydarzy w energetyce w 2019 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw (Sala Balowa ABC)
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 16:30 - SESJA I (Sala Balowa ABC)
12:30 - 14:30 - Panel 1 – Potencjał rynku ciepła i implikacje programu "Czyste powietrze"
14:45 – 16:30 - Panel 2 - Polski rynek energii i gazu
12:30 – 17:00 - SESJA II (Sala Balowa D)
12:30 - 14:00 - Panel 1 – Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji
14:10 – 15:50 - Panel 2 - Paliwo alternatywne – pod jakimi warunkami? Wstęp do gospodarki w obiegu zamkniętym
16:00 – 17:00 - Panel 3 – Priorytet elektromobilność
17:00 - 19:00 - BUSINESS LUNCH
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU

II Dzień POWERPOL - 15 stycznia 2019

10:00 – 14:00 - WYCIECZKA TECHNICZNA – ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI

Elektrociepłownia Siekierki jest największą polską elektrociepłownią, a drugą co do wielkości w Europie (po St. Petersburgu). Zakład Elektrociepłownia Siekierki rozpoczął produkcję w 1961 roku. Zakład dysponuje mocą cieplną 2000 MWt i mocą elektryczną ok. 600 MW. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny, biomasa oraz dla kotłów szczytowych PTWM lekki olej opałowy. Rocznie zużywany w ilości około 1,4 mln ton węgla, ok. 280 tys. ton biomasy, ok. 5 tys. ton oleju lekkiego. Podstawowym celem Elektrociepłowni Siekierki jest zapewnienie odbiorcom dostawy energii cieplnej i elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych z zachowaniem optymalnego poziomu kosztów wytwarzania i norm ochrony środowiska. Ilość dostarczanej energii cieplnej wynika z aktualnego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dostarczanego na podstawie umów zawartych z odbiorcami zewnętrznymi. Czynnikami nośnymi energii cieplnej są woda sieciowa oraz para technologiczna.

Podczas wycieczki technicznej będzie można zobaczyć najważniejsze elementy procesu produkcyjnego ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Trasa wycieczki obejmować będzie:

 • Plac węglowy
 • Magazyn biomasy
 • Instalacje pro środowiskowe odsiarczania, odazotowania oraz elektrofiltrów
 • Nastawnia – centrum dowodzenia elektrociepłowni i akumulatora ciepła

UWAGA! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wycieczce są zobligowane do wypełnienia dodatkowego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.powerpol.pl w zakładce REJESTRACJA. Warunkiem udziału w wycieczce jest otrzymanie potwierdzenia zarejestrowania osoby na liście uczestników do wpuszczenia na teren EC SIEKIERKI, przekazanej przez Europejskie Centrum Biznesu. Ilość miejsc ograniczona.

PROGRAM

14 STYCZNIA 2019 - I DZIEŃ KONGRESU POWERPOL
09:00 - 09:50 | Rejestracja uczestników
09:50 - 10:25 | OFICJALNE OTWARCIE POWERPOL 2019 - Krzysztof Karaś, Prezes ECB

Wystąpienie inauguracyjne:

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
Piotr Naimski – Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska

10:30 - 12:15 | DEBATA INAUGURACYJNA: Co się wydarzy w energetyce w 2019 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw (Sala Balowa ABC)
 • Polska racja stanu a trendy globalne w energetyce
 • Mix energetyczny po 2020 – węgiel, gaz, OZE, energia jądrowa
 • Główne wyzwania na 2019 rok – perspektywa Rządu
  i przedsiębiorstw
 • Ceny energii, paliw i gazu i ich wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki
 • Program “Czyste powietrze” – implikacje dla gospodarki
 • NordStream vs Baltic Pipe – projekty kluczowe dla bezpieczeństwa Europy
 • Efektywność energetyczna dla samorządów
  i przedsiębiorstw w programach krajowych, NFOŚiGW i UE
 • Miejsce elektromobilności i paliw alternatywnych
  w strategiach koncernów paliwowych
 • Innowacyjność w strategiach spółek energetycznych – czy mamy się czym pochwalić?
 • Rozwiązania dla przemysłu energochłonnego
 • Rynek mocy – pierwsze doświadczenia
 • Jak zapewnić akceptację społeczną dla nowego kształtu energetyki?

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Piotr Naimski – Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Dorota Dębińska-Pokorska – Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska; Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o. Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.; Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu, NFOŚiGW; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.

Moderator:
dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

12:15 - 12:30 | Przerwa kawowa
12:30 – 16:30 SESJA I (Sala Balowa ABC)
12:30 - 14:30 | PANEL 1 – Potencjał rynku ciepła i implikacje programu "Czyste powietrze"
 • Ustawa o kogeneracji – implikacje dla przedsiębiorstw
 • Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy
 • Program “Czyste powietrze” – kto skorzysta ze środków na inwestycje
 • System wsparcia dla kogeneracji w obliczu wprowadzenia rynku mocy
 • Wybór optymalnego paliwa dla nowych jednostek – węgiel czy jednak gaz
 • Rentowność inwestycji w cieple – czy inwestycje w ciepło gwarantują „godny” zwrot.
 • Odtwarzanie infrastruktury ciepłowniczej – technologie dla sieci
 • Podłączanie nowych odbiorców
 • Technologie substytucyjne dla ciepła sieciowego – co będzie wygrywać na rynku

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power & Heat Polska; Przemysław Hofman – Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Maciej Małecki – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; dr inż. Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.

Moderator:
Jan Biernacki – Wicedyrektor, PwC Polska.

14:45 - 16:30 | PANEL 2 - Polski rynek energii i gazu
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Import gazu do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla Polskiego rynku gazu
 • Priorytety w rozbudowie sieci dystrybucyjnej
 • Obligo giełdowe – kto skorzysta na 100%
 • Ceny dla odbiorców prywatnych i przemysłu
 • Jak rewolucja technologiczna zmieni sektor energetyczny
  i rynek usług dla klienta?
 • Efektywność energetyczna – nowy trend w segmencie klientów indywidualnych?
 • Czy segment prosumencki jest przyszłością dla spółek obrotu energią i gazem? Technologie magazynowania energii na potrzeby spółek i klientów
 • Nowe modele biznesowe oparte o usługi – Klient centralnym elementem modelu rynku energii

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):

Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Piotr Kasprzak – Prezes Zarządu, Hermes Energy Group S.A.; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.; Sławomir Sieradzki – Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM S.A.; dr Adam Węgrzyn – Wiceprezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Moderator:
Maciej Chłodziński – Wicedyrektor, PwC Polska.

12:30 – 17:00 SESJA II (Sala Balowa D)
12:30 - 14:00 | PANEL 1 – Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji
 • Tradycyjne inwestycje w energetyce vs. inwestycje
  w innowacyjność – tak samo czy inaczej?
 • Korzyści z innowacyjności – uzupełnienie tradycyjnego biznesu czy budowa nowej ścieżki biznesowej
 • Wyzwania związane z innowacyjnością – ludzie i kapitał
 • Polityka Rządu i odpowiedź przedsiębiorstw na nowe podejście do rozwoju energetyki
 • Smart city – to nie tylko elektromobilność

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Norbert Grudzień – p.o. Prezesa Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Andrzej J. Piotrowski – Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

Moderator:
Filip Opoka – Radca Prawny, Partner, NGL Wiater sp. k.

14:10 - 15:50 | PANEL 2 – Paliwo alternatywne – pod jakimi warunkami? Wstęp do gospodarki w obiegu zamkniętym
 • Standaryzacja paliwa alternatywnego wykorzystywanego
  w energetyce w aktualnym stanie prawnym
 • Obowiązujące normy regulujące jakość i stosowanie paliw alternatywnych
 • Czy i pod jakimi warunkami paliwo alternatywne może być produktem?
 • Prezentacja nowej regulacji Ministra Środowiska w zakresie stosowania paliw alternatywnych w energetyce
 • Bariery formalne i techniczne stosowania paliw alternatywnych w energetyce
 • Paliwo alternatywne w bilansie surowcowym polskiej gospodarki
 • Rynek paliw alternatywnych. Uwarunkowania i pespektywy jego rozwoju. Gdzie i na jakich warunkach spotyka się popyt z podażą oraz dlaczego równowaga na tym rynku jest zjawiskiem  rzadkim?
 • Jeśli odpad stanie się produktem to jakie szanse są na zrównoważenie sił po obu stronach tego rynku?

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Monika Byśkiniewicz – Członek Zarządu – Wiceprzewodnicząca, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; Maciej Martyniuk – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej; Maciej Mazur – Prezes, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; prof. Stanisław Prusek – Dyrektor Naczelny, Główny Instytut Górnictwa; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Leszek Wieciech – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.

Moderator:
Barbara Koszułap – Rada Programowa ECB

16:00 - 17:00 | PANEL 3 – Priorytet elektromobilność
 • Nowe technologie magazynowania energii – brakujący element w zapewnieniu stabilnego zasilania systemu z OZE?
 • Efektywność energetyczna
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury
 • Paliwa alternatywne – wodór i gaz – perspektywy rozwoju na polskim rynku
 • Jak przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce?

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu, GreenWay Polska; Wojciech Drożdż– Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Artur Kalicki – Dyrektor Projektów Obszar Elektromobilości, Magenta Grupa TAURON; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; Krzysztof Kochanowski – Prezes, Polska Izba Magazynowania Energii; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; dr Grzegorz Tchorek – Uniwersytet Warszawski; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Ekoenergetyka – Polska Sp. z o.o.

Moderator:
Filip Opoka – Radca Prawny, Partner, NGL Wiater sp. k.

17:00 - 19:00 | BUSINESS LUNCH (Sala KMG)
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU
15 STYCZNIA 2019 - II DZIEŃ KONGRESU POWERPOL
10:00 – 14:00 | WYCIECZKA TECHNICZNA – ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI
10:00 - 10:30 | Zbiórka uczestników przed wejściem głównym do Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie
10:30 - 11:00 | Przejazd autokarem do EC SIEKIERKI
11:00 - 11:15 | Rejestracja uczestników na miejscu, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa
11:15 - 13:15 | Wycieczka

Elektrociepłownia Siekierki jest największą polską elektrociepłownią, a drugą co do wielkości w Europie (po St. Petersburgu). Zakład Elektrociepłownia Siekierki rozpoczął produkcję w 1961 roku. Zakład dysponuje mocą cieplną 2000 MWt i mocą elektryczną ok. 600 MW. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny, biomasa oraz dla kotłów szczytowych PTWM lekki olej opałowy. Rocznie zużywany w ilości około 1,4 mln ton węgla, ok. 280 tys. ton biomasy, ok. 5 tys. ton oleju lekkiego. Podstawowym celem Elektrociepłowni Siekierki jest zapewnienie odbiorcom dostawy energii cieplnej i elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych z zachowaniem optymalnego poziomu kosztów wytwarzania i norm ochrony środowiska. Ilość dostarczanej energii cieplnej wynika z aktualnego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dostarczanego na podstawie umów zawartych z odbiorcami zewnętrznymi. Czynnikami nośnymi energii cieplnej są woda sieciowa oraz para technologiczna.

Podczas wycieczki technicznej będzie można zobaczyć najważniejsze elementy procesu produkcyjnego ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Trasa wycieczki obejmować będzie:

 • Plac węglowy
 • Magazyn biomasy
 • Instalacje pro środowiskowe odsiarczania, odazotowania oraz elektrofiltrów
 • Nastawnia – centrum dowodzenia elektrociepłowni i akumulatora ciepła

UWAGA! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wycieczce są zobligowane do wypełnienia dodatkowego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.powerpol.pl w zakładce REJESTRACJA. Warunkiem udziału w wycieczce jest otrzymanie potwierdzenia zarejestrowania osoby na liście uczestników do wpuszczenia na teren EC SIEKIERKI, przekazanej przez Europejskie Centrum Biznesu. Ilość miejsc ograniczona.

13:15 - 13:30 | Zbiórka uczestników i przejazd pod Hotel Sofitel Victoria
14:00 | Zakończenie wycieczki

* W trakcie potwierdzenia

** Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego