Program

DRAFT PROGRAMU

PANEL 1 – Co się wydarzy w energetyce w 2019 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
 • Polska racja stanu a trendy globalne w energetyce
 • Mix energetyczny do 2050 – węgiel, gaz, OZE.
 • Główne wyzwania na 2019 rok – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw.
 • Ceny energii, paliw i gazu i ich wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki.
 • Program “Czyste powietrze” – implikacje dla gospodarki
 • NordStream vs Baltic Pipe – projekty kluczowe dla bezpieczeństwa Europy
 • Miejsce elektromobilności i paliw alternatywnych w strategiach koncernów paliwowych
 • Innowacyjność w strategiach spółek energetycznych – czy mamy się czym pochwalić?
 • Rozwiązania dla przemysłu energochłonnego
 • Koncepcja energetyki konwencjonalnej vs. rozproszonej – czy jest przestrzeń i wola kompromisu?
 • Jak zapewnić akceptację społeczną dla nowego kształtu energetyki?
PANEL 2 – Potencjał rynku ciepła i implikacje programu "Czyste powietrze"
 • Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy
 • Program “Czyste powietrze” – kto skorzysta ze środków na inwestycje
 • System wsparcia dla kogeneracji w obliczu wprowadzenia rynku mocy
 • Wybór optymalnego paliwa dla nowych jednostek – węgiel czy jednak gaz
 • Rentowność inwestycji w cieple – czy inwestycje w ciepło gwarantują „godny” zwrot.
 • Odtwarzanie infrastruktury ciepłowniczej – technologie dla sieci
PANEL 3 - Polski rynek gazu
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Import gazu do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla Polskiego rynku gazu
 • Perspektywy zmian zużycia gazu w Polsce – Rozwiązania dla przemysłu energochłonnego
 • Budowanie przewag konkurencyjnych na rynku detalicznym gazu
 • Priorytety w rozbudowie sieci dystrybucyjnej
 • Gaz w portfolio firm energetycznych
PANEL 4 – Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji
 • Tradycyjne inwestycje w energetyce vs. inwestycje w innowacyjność – tak samo czy inaczej?
 • Korzyści z innowacyjności – uzupełnienie tradycyjnego biznesu czy budowa nowej ścieżki biznesowej
 • Wyzwania związane z innowacyjnością – ludzie i kapitał
 • Polityka Rządu i odpowiedź przedsiębiorstw na nowe podejście do rozwoju energetyki
 • Smart city – to nie tylko elektromobilność
PANEL 5 – Rynek sprzedaży i dystrybucji energii i gazu
 • Obligo giełdowe – kto skorzysta na 100%
 • Ceny dla odbiorców prywatnych i przemysłu
 • Jak rewolucja technologiczna zmieni sektor energetyczny i rynek usług dla klienta?
 • Technologie magazynowania energii na potrzeby spółek i klientów
 • Nowe modele biznesowe oparte o usługi – Klient centralnym elementem modelu rynku energii
PANEL 6 – Paliwo alternatywne – pod jakimi warunkami? Wstęp do gospodarki w obiegu zamkniętym
 • Standaryzacja paliwa alternatywnego wykorzystywanego w energetyce w aktualnym stanie prawnym
 • Obowiązujące normy regulujące jakość i stosowanie paliw alternatywnych
 • Czy i pod jakimi warunkami paliwo alternatywne może być produktem?
 • Prezentacja nowej regulacji Ministra Środowiska w zakresie stosowania paliw alternatywnych w energetyce
 • Bariery formalne i techniczne stosowania paliw alternatywnych w energetyce
 • Paliwo alternatywne w bilansie surowcowym polskiej gospodarki
 • Rynek paliw alternatywnych. Uwarunkowania i pespektywy jego rozwoju. Gdzie i na jakich warunkach spotyka się popyt z podażą oraz dlaczego równowaga na tym rynku jest zjawiskiem  rzadkim?
 • Jeśli odpad stanie się produktem to jakie szanse są na zrównoważenie sił po obu stronach tego rynku?
PANEL 7 – Priorytet elektromobilność
 • Standaryzacja paliwa alternatywnego wykorzystywanego w energetyce w aktualnym stanie prawnym;
 • Obowiązujące normy regulujące jakość i stosowanie paliw alternatywnych
 • Czy i pod jakimi warunkami paliwo alternatywne może być produktem?
 • Prezentacja nowej regulacji Ministra Środowiska w zakresie stosowania paliw alternatywnych w energetyce.
 • Bariery formalne i techniczne stosowania paliw alternatywnych w energetyce.
 • Paliwo alternatywne w bilansie surowcowym polskiej gospodarki.
 • Rynek paliw alternatywnych. Uwarunkowania i pespektywy jego rozwoju. Gdzie i na jakich warunkach spotyka się popyt z podażą oraz dlaczego równowaga na tym rynku jest zjawiskiem  rzadkim?
 • Jeśli odpad stanie się produktem to jakie szanse są na zrównoważenie sił po obu stronach tego rynku?
ZAKOŃCZENIE KONGRESU

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego