Program

PROGRAM

24 STYCZNIA 2022 - I DZIEŃ KONGRESU POWERPOL
09:50 - 10:15 | OFICJALNE OTWARCIE POWERPOL 2022
10:15 - 12:10 | DEBATA INAUGURACYJNA: Transformacja energetyczna 2022
 • Plan odbudowy dla Europy – Polska racja stanu a trendy globalne w energetyce. Koszty transformacji.
 • Polska bez węgla do 2049? Plan dla kopalni i elektrowni węglowych
 • Neutralność klimatyczna a priorytetowe kierunki działań Rządu
 • NordStream vs Baltic Pipe – postęp w projektach kluczowych dla bezpieczeństwa Europy ad 2022
 • Programy NFOŚiGW, zmiana kierunku rozwoju energetyki prosumenckiej

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
– Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Bartłomiej Orzeł – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza, KPRM; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów; Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Dorota Dębińska-Pokorska – Lider zespołu ds. Energetyki, PwC Polska.

Moderator:
Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP.

12:10 - 12:20 | Przerwa techniczna
12:20 - 14:10 | PANEL 1: Zielona energia w strategiach liderów polskiego rynku
 • Paliwa alternatywne wykorzystywane w energetyce w aktualnym stanie prawnym: wodór i gaz
 • OZE – skala projektów planowanych na 2022 r.
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE?
 • Magazyny energii ad 2022 – niezbędny element dojrzałego rynku czystej energii.
 • OZE z perspektywy dystrybucji – działania centralne, regionalne, lokalne
 • Energetyka jądrowa – nowe rozdanie

Prezentacja otwierająca:
Struktura strategii klimatycznej według SAP: 5 filarów działań (Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe)

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Piotr Ferszka – Wiceprezes Zarządu, SAP Polska; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; Artur Michałowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu oraz pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Janusz Moroz – Wiceprezes Zarządu, E.ON Polska S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o./ZPAS S.A.; dr hab. Krzysztof Zamasz – Dyrektor Handlowy, członek Zarządu Grupy Veolia w Polsce, Prezes Zarządu Veolia Energy Contracting Poland.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

14:10 - 14:30 | Lunch
14:30 - 16:10 | PANEL 2: Polski rynek paliw, gazu i energii
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Wyzwania dla dystrybucji – propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych
 • Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu
 • Rynek paliw – czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035r?
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw
 • Gaz w portfolio firm energetycznych

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Michał Cebula – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, ENEA Operator Sp. z o.o.; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Maciej Górski – Country Head, Photon Energy;  Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGNiG S.A.; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopalilw; Maciej Stryjecki – Dyrektor, POLENERGIA S.A.; Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.; Artur Wasil – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Moderator:
Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią

16:10 - 16:15 | Przerwa techniczna
16:15 - 18:00 | PANEL 3: Rynek ciepła i kogeneracji
 • Kogeneracja w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu: RED II
 • Rola gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym
 • Jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła?
 • Skala rozwoju systemów prosumenckich i jej wpływ na ciepłownictwo
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na rynek ciepła systemowego
 • Małe jednostki ciepłownicze zarządzane przez samorządy – koszty odejścia od węgla

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Adam Gawęda – Poseł na Sejm RP; Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Monika Gawlik – Dyrektor, Południowo-Zachodni OT we Wrocławiu, Urząd Regulacji Energetyki; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Gabriela Lenartowicz – Poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu GPEC , Grupa GPEC; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.;dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

18:00 | Zakończenie pierwszego dnia Kongresu
25 STYCZNIA 2022 - II DZIEŃ KONGRESU POWERPOL
10:00 - 11:45 | PANEL 4: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • Energia jądrowa w polityce energetycznej Państwa
 • Nowe programy w portfolio NFOŚiGW dla sektora
 • Fit for 55 – implikacje długofalowe dla przemysłu
 • Odejście od węgla – skutki dla branży i przemysłu
 • Inwestycje – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku
 • Elektromobilność – czy Polacy przekonali się do EV? Dynamika rynku.
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP; Radosław Domagalski-Łabędzki – p.o. Prezesa Zarządu – Wiceprezes Zarządu, RAFAKO S.A.; dr Zbigniew Fałek – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Jacek Misiejuk – Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o.; Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Software; Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG S.A.; Konrad Sitnik – Co-founder & Partner at EEC Ventures; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; dr Przemysław Zaleski – Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Moderator:
Filip Opoka – Partner, NGL Wiater sp.k.

11:45 - 11:55 | Przerwa techniczna
11:55 - 13:10 | PANEL 5: Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE
 • Polscy wytwórcy komponentów instalacji OZE – jak duży jest potencjał local content
 • Energetyka rozproszona i prosumencka – czy możemy zostać liderem w tym segmencie
 • Fotowoltaika – kierunki rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Artur Ambrożewicz– CEO, Vulcan Training & Consultancy; Łukasz Beresiński – Dyrektor Biura Sektora Paliwowego i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego; Antoni Bielewicz – Dyrektor, ECF Poland; Jan Biernacki – Dyrektor, PwC Polska; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Marcin Laskowski – Prezes Zarządu, PGB Inwestycje Sp. z o.o.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Piotr Świecki – Dyrektor ds. Energetyki, Budimex S.A.; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Moderator:
Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz, BiznesAlert.pl

13:10 | Zakończenie 22. edycji Kongresu POWERPOL

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego