Program

DRAFT PROGRAMU

I Dzień POWERPOL - 27 stycznia 2020

09:00 - 09:50 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:25 Oficjalne otwarcie Kongresu (Sala Balowa ABC)
10:30 - 12:15 DEBATA INAUGURACYJNA: Co się wydarzy w energetyce w 2020 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw (Sala Balowa ABC)
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 - 16:30 SESJA I (Sala Balowa ABC)
12:30 - 14:30 Panel 1: Potencjał rynku ciepła i implikacje programu "Czyste powietrze"
14:45 - 16:30 Panel 2: Polski rynek gazu i paliw
12:30 - 17:00 SESJA II (Sala Balowa D)
12:30 – 14:00 Panel 1: OZE w portfolio liderów polskiego rynku
14:10 - 15:50 Panel 2: Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji
16:00 – 17:00 Panel 3: Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE
17:00 - 19:00 - BUSINESS LUNCH
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU

II Dzień POWERPOL - 28 stycznia 2020

10:00 – 14:00 WYCIECZKA TECHNICZNA – ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ

Zapraszamy na wycieczkę techniczną do Elektrociepłowni Żerań, drugiego do co wielkości źródła ciepła dla Warszawy, zarządzanego przez PGNIG TERMIKA SA. EC Żerań jest jednym z pięciu zakładów energetycznych w aglomeracji Warszawskiej należących do PGNIG TERMIKA SA. Obecnie trwa proces modernizacji EC Żerań przystosowujący instalacje do restrykcyjnych norm środowiskowych oraz zaawansowane prace projektowe związane z budową nowych jednostek wytwórczych mających zastąpić wycofywane bloki energetyczne.

Podczas wycieczki technicznej zobaczyć będzie można m.in. maszynownię z turbozespołami, nastawnię cieplna i elektryczna, kotły parowe i fluidalne, rozdzielnię elektryczną oraz nowobudowane: blok gazowo-parowy oraz kotłownie gazowe. Na kotłownię szczytową w EC Żerań, opalanej gazem, składają się trzy kotły wodne o mocy cieplnej 130 MWt każdy (łącznie 390 MWt). Kotłownia zastępuje wycofane z eksploatacji kotły wodne węglowe przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczeń do atmosfery oraz spełniając aktualne i przyszłe normy środowiskowe.

Blok gazowo-parowy w EC Żerań jest flagową inwestycją PGNIG TERMIKA SA. Ta nowoczesna jednostka ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego  aglomeracji warszawskiej i jednocześnie dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii gazowych wpłynie zdecydowanie na czystość powietrza i spełni najostrzejsze europejskie kryteria ochrony środowiska. Blok wyposażony będzie w turbinę gazową klasy F z kotłem odzysknicowym oraz turbinę parową. Blok osiągnie moc elektryczną: 496 MWe oraz moc cieplną: 326 MWt.

UWAGA! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wycieczce są zobligowane do wypełnienia dodatkowego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.powerpol.pl w zakładce REJESTRACJA. Warunkiem udziału w wycieczce jest otrzymanie potwierdzenia zarejestrowania osoby na liście uczestników do wpuszczenia na teren EC ŻERAŃ przekazanej przez Europejskie Centrum Biznesu. Ilość miejsc ograniczona.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

27 STYCZNIA 2020 - I DZIEŃ KONGRESU POWERPOL
09:00 - 09:50 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:25 OFICJALNE OTWARCIE POWERPOL 2020 - Krzysztof Karaś, Prezes ECB
10:30 - 12:15 DEBATA INAUGURACYJNA: Co się wydarzy w energetyce w 2020 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw (Sala Balowa ABC)
 • Polska racja stanu a trendy globalne w energetyce
 • Mix energetyczny po 2020 – węgiel, gaz, OZE, energia jądrowa
 • Główne wyzwania na 2020 rok – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
 • Program “Czyste powietrze” i “Mój Prąd” – implikacje dla gospodarki
 • Interwencja Państwa na rynku energii elektrycznej – doświadczenia płynące z zamrożenia cen energii w 2019 roku
 • NordStream vs Baltic Pipe – projekty kluczowe dla bezpieczeństwa Europy ad 2020
 • Programy NFOŚiGW, a szanse rozwoju energetyki prosumenckiej
 • OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych
 • Rynek mocy – pierwsze doświadczenia
 • Jak zapewnić akceptację społeczną dla nowego kształtu energetyki?

Adam Gawęda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Maciej Małecki – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Tomasz Stępień – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.; Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, TAURON Polska Energia S.A.; Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu.

Moderator:
dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

12:15 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 16:30 SESJA I (Sala Balowa ABC)
12:30 - 14:30 PANEL 1: Potencjał rynku ciepła i implikacje programu "Czyste powietrze"
 • Ustawa o promowaniu kogeneracji – implikacje dla przedsiębiorstw ciepłowniczych
 • Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy
 • Program “Czyste powietrze” – kto skorzysta ze środków na inwestycje
 • Efektywne systemy ciepłownicze – warunki powodzenia transformacji polskiego sektora Wybór optymalnego paliwa dla nowych jednostek wytwórczych – węgiel, gaz, czy inne paliwo
 • Ciepło z OZE – nisza rynkowa, czy konieczność?
 • Ciepło odpadowe – potencjał rozwoju, dostępne technologie
 • Odtwarzanie infrastruktury ciepłowniczej – technologie dla nowoczesnych sieci ciepłowniczych

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Vasco Amaral Cunha – Oficer kredytowy, sektor publiczny, Polska i kraje bałtyckie, Europejski Bank Inwestycyjny; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Marcin Śmiech – Country Manager, TergoPower; Krzysztof Zamasz – Dyrektor ds. Energii, Doradca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Veolia Energia Polska; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.

Moderator:
prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska.

14:45 - 16:30 PANEL 2: Polski rynek gazu i paliw
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu
 • Skutki zanieczyszczeń importowanych paliw – wnioski na przyszłość
 • Gaz jako “czyste” paliwo dla odbiorców indywidualnych i przemysłu
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku LNG w Polsce
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw
 • Gaz w portfolio firm energetycznych

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling; Mateusz Radecki – Dyrektor Pionu Handlowego, PERN S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Tomasz Wilczak – Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika.

Moderator:
Maciej Bando – b. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

12:30 – 17:00 SESJA II (Sala Balowa D)
12:30 – 14:00 PANEL 1: OZE w portfolio liderów polskiego rynku
 • Paliwa alternatywne wykorzystywane w energetyce w aktualnym stanie prawnym
 • OZE – projekty, rozwiązania, synergia
 • Elektromobilność – liderzy i dynamika rynku.
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE?
 • Prosumenci jako element rynku OZE, Program Mój Prąd
 • Magazyny energii ad 2020 – niezbędny element dojrzałego rynku czystej energii.
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury
 • Paliwa alternatywne – wodór i gaz – perspektywy rozwoju na polskim rynku
 • Strategie i aktywność polskiego przemysłu w dziedzinie alternatywnych źródeł energii

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
dr hab. Wojciech Drożdż prof. US – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Mariusz Gajda – Wiceprezes Zarządu, ENERGA OZE S.A.; Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Michał Kaczerowski – Prezes Zarządu, Ambiens Sp. z o.o.; Przemysław Mandelt, Wiceprezes Zarządu, Tauron Ekoenergia; Maciej Mazur – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych;
Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, FNEZ; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Grzegorz Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Baltica.

Moderator:
Jan Biernacki – Senior Manager, PwC Polska.

14:10-15:50 PANEL 2: Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji
 • Tradycyjne inwestycje, a innowacyjność w energetyce.
 • Innowacyjność warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych?
 • Korzyści płynące z innowacyjności – uzupełnienie tradycyjnego modelu biznesowego w energetyce, czy też budowa nowej ścieżki biznesowej
 • Wyzwania związane z innowacyjnością – ludzie, technologie i kapitał
 • Miejsca dla innowacyjności w polskiej energetyce
 • Polityka Rządu, a modyfikacja dotychczasowych strategii przedsiębiorstw energetycznych w związku z transformacją polskiej energetyki
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Jacek Czerwonka – Prezes Zarzadu, Ramboll Polska Sp. z o.o.; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, „Polimex-Mostostal” S.A.; Mateusz Marzec – Prezes Zarządu, Reliability Solutions Sp. z o. o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Paweł Niedzielski – Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia Solutions and Network Sp. z o.o.; Andrzej J. Piotrowski – Prezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński; Robert Zagozdzon – CEO, Blue Boson SE; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A., Prezes Zarządu, PTPiREE.

Moderator:
Łukasz Dul – Wicedyrektor w zespole doradztwa dla sektora energetycznego, PwC

16:00 – 17:00 PANEL 3: Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE
 • Polscy wytwórcy komponentów instalacji OZE – jak duży jest potencjał local content
 • Energetyka rozproszona i prosumencka – czy możemy zostać liderem w tym segmencie
 • Fotowoltaika – kierunki rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Samorządy – pożądany acz trudny partner biznesowy
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii
 • Czy Polska może zostać liderem wśród producentów komponentów energetyki wiatrowej?

Do debaty zostali zaproszeni (alfabetycznie):
Ph.D. Eng. Rafał Kajka – Dyrektor Departamentu Pojazdów Elektrycznych, WB ELECTRONICS S.A.; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; Andrzej Popławski – e-mobility & e-car sparing, innogy Polska S.A.; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Artur Sarosiek – Prezes Zarządu, Green Investment Sp. z o.o.; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Prezes, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.; Urszula Zając – Dyrektor, NFOŚiGW; Dawid Zieliński – Prezes Zarządu, Columbus Energy.

Moderator:
Jan Biernacki – Senior Manager, PwC Polska.

17:00 - 19:00 BUSINESS LUNCH (Sala KMG)
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONGRESU
28 STYCZNIA 2020 - II DZIEŃ KONGRESU POWERPOL
10:00 – 14:00 WYCIECZKA TECHNICZNA – ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ
10:00 - 10:30 Zbiórka uczestników przed wejściem głównym do Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie
10:30 - 11:00 Przejazd autokarem do EC ŻERAŃ
11:00 - 11:15 Rejestracja uczestników na miejscu, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa
11:15 - 13:15 Wycieczka

Zapraszamy na wycieczkę techniczną do Elektrociepłowni Żerań, drugiego do co wielkości źródła ciepła dla Warszawy, zarządzanego przez PGNIG TERMIKA SA. EC Żerań jest jednym z pięciu zakładów energetycznych w aglomeracji Warszawskiej należących do PGNIG TERMIKA SA. Obecnie trwa proces modernizacji EC Żerań przystosowujący instalacje do restrykcyjnych norm środowiskowych oraz zaawansowane prace projektowe związane z budową nowych jednostek wytwórczych mających zastąpić wycofywane bloki energetyczne.

Podczas wycieczki technicznej zobaczyć będzie można m.in. maszynownię z turbozespołami, nastawnię cieplna i elektryczna, kotły parowe i fluidalne, rozdzielnię elektryczną oraz nowobudowane: blok gazowo-parowy oraz kotłownie gazowe. Na kotłownię szczytową w EC Żerań, opalanej gazem, składają się trzy kotły wodne o mocy cieplnej 130 MWt każdy (łącznie 390 MWt). Kotłownia zastępuje wycofane z eksploatacji kotły wodne węglowe przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczeń do atmosfery oraz spełniając aktualne i przyszłe normy środowiskowe.

Blok gazowo-parowy w EC Żerań jest flagową inwestycją PGNIG TERMIKA SA. Ta nowoczesna jednostka ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej i jednocześnie dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii gazowych wpłynie zdecydowanie na czystość powietrza i spełni najostrzejsze europejskie kryteria ochrony środowiska. Blok wyposażony będzie w turbinę gazową klasy F z kotłem odzysknicowym oraz turbinę parową. Blok osiągnie moc elektryczną: 496 MWe oraz moc cieplną: 326 MWt.

UWAGA! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wycieczce są zobligowane do wypełnienia dodatkowego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.powerpol.pl w zakładce REJESTRACJA. Warunkiem udziału w wycieczce jest otrzymanie potwierdzenia zarejestrowania osoby na liście uczestników do wpuszczenia na teren EC ŻERAŃ, przekazanej przez Europejskie Centrum Biznesu. Ilość miejsc ograniczona.

14:00 Zakończenie wycieczki

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego