29 STYCZNIA 2018 - I DZIEŃ KONGRESU POWERPOL Perspektywy rozwoju polskiej energetyki

PANEL 1 – Co się wydarzy w energetyce w 2018 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
 • Mix energetyczny do 2050
 • Rynek mocy – czy ruszą nowe inwestycje w 2018?
 • Jakie są zagrożenia dla realizacji celów w 2018 r.
 • Wyzwania dla sieci elektroenergetycznych w docelowym modelu rynku – priorytety inwestycyjne a bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
 • Polityka paliwowa Polski
 • Polska polityka surowcowa – docelowy kształt rynku
 • Niezależność gazowa od Rosji – kiedy będziemy samowystarczalni?
 • Ceny energii jako element budowania konkurencyjnej gospodarki
PANEL 2 – Reorganizacja polskiego rynku produkcji energii – inwestycje w innowacyjność?
 • Inwestycje i przejęcia jako element budowania polskich mocy wytwórczych – aktualny status a model docelowy
 • Polska energetyka w procesie reorganizacji – miejsce węgla, gazu i ropy. Priorytety i harmonogramy
 • Klastry energetyczne, energetyka prosumencka, grupy zakupowe – odpowiedź rynku na politykę Państwa
 • OZE 2018 – zmiana priorytetów i miejsce w strategiach
 • Inwestycje na rynku gazu – rozwój czy także innowacyjność
 • Montaż finansowy projektów inwestycyjnych
PANEL 3 – Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple
 • Możliwości rozwoju kogeneracji po 2018 roku?
 • Potrzeba nowych inwestycji vs. wzrost cen ciepła dla odbiorców – jak pogodzić wodę z ogniem?
 • Finansowanie projektów w cieple – jak zagwarantować środki?
 • Rentowność inwestycji w cieple – czy inwestycje w ciepło gwarantują „godny” zwrot
 • Odtwarzanie infrastruktury ciepłowniczej
PANEL 4 – Gaz w polityce energetycznej Polski
 • Niezależność gazowa od Rosji – kiedy będziemy samowystarczalni?
 • Rozwój sieci dystrybucyjnej gazu. Priorytetem nie rentowność tylko pokrycie kraju?
 • Konkurencja na rynku gazu?
 • Gaz w ofercie koncernów energetycznych – liderzy na rynku
 • Gazoport i inne strategiczne inwestycje dla gazowego bezpieczeństwa Polski
UROCZYSTA KOLACJA

30 STYCZNIA 2018 - II DZIEŃ KONGRESU POWERPOL Energetyka w czasach smart – kierunki rozwoju, trendy, rozwiązania

PANEL 5 – Elektromobilność
 • Czy sektor energetyczny jest wiarygodny dla inwestorów?
 • Elektromobilność – panaceum na …?
 • Jakie regulacje mogą spopularyzować samochody elektryczne i utworzyć rynek na inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych?
 • Rentowność i liczby – czy faktycznie barierą dla elektromobilności jest cena i dostęp do punktów ładowania czy raczej przyzwyczajenia Polaków?
 • Polski projekt samochodu elektrycznego na tle konkurencji
PANEL 6 – Klastry energetyczne, OZE, innowacje
 • OZE – tak ale ….
 • OZE w portfolio grup energetycznych
 • Klastry jako ośrodki wdrożeń nowych technologii w sektorze energii
 • Przeszłość energetyki – dywersyfikacja technologiczna i innowacje
 • Efektywność energetyczna
 • Koncepcje smart w strategiach firm energetycznych, ciepłowniczych i gazowych
PANEL 7 – Rynek sprzedaży i dystrybucji energii i gazu
 • Warunki rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii i gazu
 • Czy rzeczywiście dystrybucja nie musi dbać o klienta, bo nie odejdzie…?
 • Co pozwala sprzedawcy dzisiaj wygrywać na rynku?
 • Bariery w dystrybucji – bez czego nie można „iść do przodu”
 • Dodatkowe usługi i bonusy dla klienta – obraz dystrybucji ad. 2020
 • Inwestycje w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną w cieniu inwestycji w wytwarzanie
 • Czy licznik może być inteligentny, jak nie będzie inteligentna sieć
 • Bezpieczeństwo sieci w obliczu klęsk żywiołowych
PANEL 8 – Energetyka vs Środowisko
 • Nowa dyrektywa OZE (RED II) – zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym, systemy wsparcia OZE
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Nowe prawo wodne
 • Konkluzje BAT
 • Elektromobilność – od idei do praktyki
 • Klastry energii jako sposób na realizację Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Walka z nadmierną emisją zanieczyszczeń powietrza
ZAKOŃCZENIE KONGRESU

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego