Program

DRAFT PROGRAMU

DEBATA INAUGURACYJNA: Trasformacja energetyczna 2021
 • Zielony Ład i Plan odbudowy dla Europy – Polska racja stanu, a trendy globalne w energetyce
 • Energetyka europejska po globalnej pandemii – trendy rozwojowe, gospodarka obiegu zamkniętego
 • Polska bez węgla do 2050? Plan dla sektora węglowego i energetyki węglowej
 • Neutralność klimatyczna, a priorytetowe kierunki działań Rządu
 • Konsolidacja polskiej energetyki
 • NordStream vs Baltic Pipe – zaawansowanie konkurencyjnych projektów
 • Programy NFOŚiGW, a rozwój energetyki prosumenckiej
 • OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych
 • Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci – programy inwestycyjne PSE oraz operatorów dystrybucyjnych
 • Jak zapewnić akceptację społeczną dla nowego kształtu energetyki?
 • Energetyka jądrowa – nowe rozdanie
PANEL 1: OZE w portfolio liderów polskiego rynku
 • Paliwa alternatywne i szanse ich komercyjnego wykorzystania
 • OZE – skala projektów planowanych na 2021 r.
 • Elektromobilność – liderzy i dynamika rynku
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE?
 • Prosumenci jako element rynku OZE, Program Mój Prąd
 • Magazyny energii ad 2021 – niezbędny element dojrzałego rynku czystej energii
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury
 • OZE z perspektywy dystrybucji  – działania  centralne,  regionalne,  lokalne
 • Klastry energii – szanse na rozwój w koegzystencji z systemem energetycznym
PANEL 2: Polski rynek gazu i paliw
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu
 • Szanse na rozwój energetyki gazowej w Polsce
 • Gaz jako “czyste” paliwo dla odbiorców indywidualnych i przemysłu
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw
 • Gaz w portfolio firm energetycznych
PANEL 3: Rynek ciepła i kogeneracji
 • Kogeneracja w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu: RED II
 • Rola gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym
 • Wzrost efektywności  energetycznej w procesie wytwarzaniu ciepła – elektryfikacja ciepłownictwa:  kogeneracja, trigeneracja
 • Jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła?
 • Skala rozwoju systemów prosumenckich i jej wpływ na ciepłownictwo sieciowe – czy energetyka prosumencka jest szansą, czy zagrożeniem dla rozwoju ciepła sieciowego
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na rynek ciepła systemowego
PANEL 4: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • Energia jądrowa w polityce energetycznej Państwa
 • Modelowanie proekologicznych zachowań – Program „Czyste powietrze”
 • Nowe technologie: uzupełnienie czy trzon zmian
 • Jaki wpływ na gospodarkę będzie mieć „Zielony ład”
 • Gospodarka odpadami – perspektywa przedsiębiorstw i samorządów
 • Inwestycje – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku
 • Elektromobilność – czy Polacy przekonali się do EV?
 • Offshore – czy nadrabiamy stracony czas?
PANEL 5: Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE
 • Polscy wytwórcy komponentów instalacji OZE – jak duży jest potencjał local content
 • Energetyka rozproszona i prosumencka – czy możemy zostać liderem w tym segmencie
 • Fotowoltaika – kierunki rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Samorządy – pożądany, acz trudny partner biznesowy
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii, czy Polska może zostać liderem wśród producentów komponentów energetyki wiatrowej?

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego