Program

I DZIEŃ – 12 LUTY

9:00 – 9:55 | Rejestracja
10:00 – 10:10 | Oficjalne otwarcie Kongresu - Krzysztof Karaś, Prezes ECB
10:10 – 11:40 | DEBATA INAUGURACYJNA: Aktualizacja Polityki energetycznej Państwa do 2040 r. (PEP2040)
 • Czy geopolityka pozwoli na szybsze odejście od paliw kopalnych?
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy, a potrzeba zapewnienia Europejczykom energii po przystępnych cenach.
 • Rewizja europejskiej polityki energetycznej – nowa dyrektywa OZE, reforma europejskiego rynku energii elektrycznej, REPower EU. Czy zależność Europy od rosyjskich nośników energii przeszła do historii?
 • Zmiany polityczne w Polsce, a możliwy kształt aktualizacji Polityki Energetycznej Państwa.
 • Potrzeby legislacyjne wynikające z dokonującej się transformacji rynku energii.
 • Ceny maksymalne energii i paliw – narzędzie przejściowe, czy stały element rynku energii w okresie transformacji?
 • Nowe spojrzenie na infrastrukturę krytyczną i OZE (priorytety inwestycyjne, zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji, podmioty
  odpowiedzialne).
 • Nowe kierunki współpracy energetycznej w następstwie działań wojennych na wschodzie Europy (zmiana dotychczasowych
  powiązań energetycznych, nowe alianse w ramach Unii Europejskiej i z udziałem państw trzecich: Bliski Wschód, USA).
 • Fundusze na transformację energetyczną.

Debata: część I

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Marta Babicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, NFOŚiGW; Yaroslav Demchenkov – Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki, Ukraina;  Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Miłosz Motyka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Jarosław Orliński – Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Robert Rudich – Attache ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce;

Debata: część II

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. w latach 2002-2016; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG S.A. w latach 2016-2020;

Moderator debat:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

11:40 – 11:50 | Przerwa techniczna
11:50 – 13:30 | PANEL 1: Strategie liderów polskiego rynku - aktualizacja celów
 • Paliwa alternatywne wykorzystywane w energetyce w aktualnym stanie prawnym.
 • Inwestycje w instalacje wykorzystujące wodór (stan obecny i docelowy).
 • Co dalej z energetyką węglową?
 • Nowa perspektywa rynku mocy.
 • Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci, praca systemu elektroenergetycznego ze zwiększającym się udziałem OZE.
 • OZE – skala projektów planowanych na 2024 r., uwarunkowania inwestycyjne i rynkowe.
 • Off shore – status projektów, kluczowi inwestorzy, łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.
 • Energetyka jądrowa – nowe rozdanie, zaawansowanie projektów wielkoskalowych oraz w technologii SMR.
 • Przyszłość obliga giełdowego.
 • Interwencja regulacyjna w obszarze cen dla odbiorców – skutki dla rynku (krótkoterminowe i w dłuższej perspektywie).
 • Polski rynek gazu i biogazu jako element budowania niezależności energetycznej Państwa.
 • Nowe zasady kontraktowania dostaw energii (umowy PPA, wykorzystanie linii bezpośrednich).
 • Magazyny energii jako niezbędny element infrastruktury energetycznej.
 • Program budowy źródeł szczytowo – pompowych.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Robert Brzozowski  – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Unimot S.A.; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, ORLEN S.A.; Kamil Kobyliński – Head of Offshore Wind Poland TotalEnergies;  Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych​, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Piotr Maciołek – Członek Zarządu Polenergia S.A.; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, E.ON. Polska S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE EPP Sp. z o.o.; Grzegorz Onichimowski – Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu; Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A.; Trajan Szuladziński – Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.; Kasjan Wyligała – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.; dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

13:30 – 13:40 | Przerwa techniczna
13:40 – 15:20 | PANEL 2: Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii
 • Nowa perspektywa dla energetyki węglowej (korekta planu odchodzenia od węgla, czy kontynuować program
  NABE? )
 • Wyzwania dla dystrybucji – propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych. OZE z perspektywy dystrybucji – działania
  centralne, regionalne, lokalne i legislacyjne.
 • Market coupling – konieczność, czy rozwiązanie przejściowe?
 • Rynek gazu w Polsce – kierunki importu, alianse strategiczne, perspektywy rozwoju w kontekście konieczności zastąpienia źródeł
  węglowych, przyszłość energetyki gazowej.
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu. Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz
  dystrybucyjnej, terminale FSRU.
 • Wykorzystanie gazociągu jamalskiego w nowej konfiguracji własnościowej.
 • Rynek paliw – czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035r?
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce.
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku OZE, gazu oraz paliw, wyzwania związane z przyłączeniem magazynów do
  sieci.
 • Biogaz i biometan – aktualna skala i perspektywy produkcji. Rola biogazu i biometanu w polskim systemie energetycznym.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Marcin Laskowski – Prezes Zarządu, PGB Inwestycje Sp. z o.o.; Grzegorz Lot – Wiceprezes Zarządu, Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Joanna Smolik – Dyrektor Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, Hynfra P.S.A.; Paweł Ziętek – Business Development Manager, Huawei Digital Power;

Moderator:

Paweł Grzejszczak – Partner Kancelaria Domanski Zakrzewski Palinka Sp.k.

15:20 – 15:30 | Przerwa techniczna
15:30 – 17:00 | PANEL 3: Rynek ciepła i kogeneracji
 • Kogeneracja w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu: RED II.
 • Rola gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym.
 • Jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła, priorytety transformacji polskiego ciepłownictwa?
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego.
 • Czy jest miejsce dla technologii jądrowych w ciepłownictwie?
 • Skala rozwoju systemów prosumenckich i jej wpływ na ciepłownictwo.
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na rynek ciepła systemowego, skuteczność uchwał antysmogowych w
  okresie transformacji.
 • Małe jednostki ciepłownicze zarządzane przez samorządy – koszty odejścia od węgla.
 • Magazynowanie ciepła i jego znaczenie dla wzrostu efektywności energetycznej i obniżania emisyjności polskiego ciepłownictwa.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Arkadiusz Kosiel – Prezes Zarządu, Fortum Silesia S.A., Członek Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Beata Kurdelska – Prezes Zarządu, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., E.ON Energy Infrastructure Solutions;  Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, GPEC Sp. z o.o.; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Włodzimierz Popielewski – Prezes Zarządu, RCEkoenergia Sp. z o.o.; Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu TAURON Ciepło Sp. z o.o.; Janusz Starościk – Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.;

Moderator:

Mariusz Marszałkowski – Redaktor Naczelny, Polon.pl

17:00 – 17:10 | Przerwa techniczna
17:10 – 18:10 | PANEL CASE STUDY: Konwersja konwencjonalnych bloków energetycznych na wielopaliwowe jako odpowiedź na zieloną transformację energetyczną
 • „Wytwarzanie biogazu”

           dr inż. Jakub Pulka – Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

 • „Konwersja konwencjonalnych bloków energetycznych na biopaliwowe (biogaz, syngaz, wodór, biomasa)”

           dr inż. Jarosław Hercog – Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju, Instytut Energetyki;

 • „Analiza ekonomiczna współspalania”

          dr inż. Bartosz Soroczyński – Prezes Zarządu, Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.;

 • „Analiza prawna i legislacyjna, optymalizacja energetyczna (białe certyfikaty itd.)”

          Łukasz Sinkowski – Audytor Energetyczny, SinEr – Pomiary energetyczne;

 • Moderator:
  Ernest Szajna – Dyrektor R&D, WEA TechLab Sp. z o.o.
18:10 | Zakończenie pierwszego dnia Kongresu / BUSINESS LUNCH

II DZIEŃ – 13 LUTY

9:00 – 9:55 | Rejestracja
10:00 – 10:10 | Oficjalne otwarcie: Jan Szyszko, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10:10 – 12:10 | PANEL 4: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • Energia jądrowa w polityce energetycznej Państwa (energetyka wielkoskalowa i technologie SMR).
 • Nowe programy w portfolio NFOŚiGW dla sektora.
 • Fit for 55 – implikacje długofalowe dla przemysłu.
 • Odejście od węgla – skutki dla branży i przemysłu.
 • Inwestycje energetyczne – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne.
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku.
 • Elektromobilność – czy Polacy przekonali się do EV? Dynamika rynku.
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury?
 • Sektor biometanu – jak wykorzystać szanse?
 • Klastry energetyczne – nowe rozdanie.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

dr Agnieszka Boettcher ­- Kierownik Pracowni Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Jacek Bogucki – Dyrektor Biura Branży Energetycznej i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Robert Chryc-Gawrychowski – Prezes Zarządu, Northvolt Systems Poland Sp. z o.o; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, R. Power Development Sp. z o.o.; Ewa Malicka – Prezeska Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Jakub Melak – Dyrektor ds. rozwoju OZE, TotalEnergies; ; Paweł Poneta – Dyrektor  ds. Badań i Innowacji, TAURON Polska Energia S.A.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej Sp. z o.o.; Adam Stępień –  Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV; Barbara Wacht ­– Radca Prawny, Partner Zarządzający, Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barbara Wacht Spółka komandytowa;  Łukasz Złakowski – Prezes Zarządu, INPLUS Sp. z o.o.;

Moderator:

Izabella Żyglicka – Radczyni Prawna, Wspólniczka, Założycielka, Wiceprezeska Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

12:10 – 12:20 | Przerwa techniczna
12:20 – 14:30 | PANEL 5: Nowoczesna energetyka w praktyce - Prezentacje i warsztaty
 • Projekt badawczego reaktora wysokotemperaturowego: HTGR-POLA”
  dr Agnieszka Boettcher – Kierownik Pracowni Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii, Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • „Branża teleinformatyczna jako katalizator energetyki przyszłości”.
   Olaf Krynicki – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • „Oferta finansowania transformacji energetycznej w NFOŚiGW”
  Dawid Karasek – Kierownik w Departament Transformacji Energetyki, NFOŚiGW
 • „Modele przychodowe dla magazynów energii”
  Adam Kościelniak – Partner Zarządzający, A-RES
 • Grzegorz Kozioł – Solution Director, Huawei Digital Power
 • „Obrazy termowizyjne z kosmosu jako narzędzie optymalnego monitorowania zasobów, bezpieczeństwa i wydajności dla sektora energetycznego”
  Natalia Kuniewicz – Przedstawiciel Global Satelite Vu Ltd.
 • „Inżynieria przemysłowych pomp ciepła a efektywność energetyczna w przemyśle i ciepłownictwie – projekt
  IHTHP – FRIZO (Industrial High Temperature Heat Pump)
  Sławomir Kubiczek – Prezes Zarządu, FRIZO Sp. z o.o.
  dr inż. Adam Mroziński – Adiunkt, Politechnika Bydgoska Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • „Zmiany w dyrektywie EPBD i odejście od paliw kopalnych w budynkach”
  Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC
 • „Innowacyjna metoda współpracy w zakresie wypracowania modelu efektywności energetycznej obiektów będących w zasobie uczelni publicznych, pomiędzy Uczelniami Dolnego śląską i Opolszczyzny, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Bankiem Ochrony Środowiska”
  mgr Damian Mroczyński – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku, Uniwersytet Wrocławski
 • „Optymalizacja pracy instalacji prosumenckich poprzez zarządzanie generowaną energią elektryczną oraz zmiana profilu poboru energii z zastosowaniem magazynów energii”
  Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE EPP Sp. z o.o.
 • „Perspektywa inwestycji dla polskich firm w OZE i inne energetycznie projekty w Ukrainie”
  Maksym Sysoiev – Partner, Dentons;

Moderator:
Prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

14:30 | Zakończenie 24. edycji Kongresu POWERPOL

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego