Program

PROGRAM

DEBATA INAUGURACYJNA: Transformacja energetyczna 2022
 • Plan odbudowy dla Europy – Polska racja stanu a trendy globalne w energetyce. Koszty transformacji.
 • Polska bez węgla do 2049? Plan dla kopalni i elektrowni węglowych
 • Neutralność klimatyczna a priorytetowe kierunki działań Rządu
 • NordStream vs Baltic Pipe – postęp w projektach kluczowych dla bezpieczeństwa Europy ad 2022
 • Programy NFOŚiGW, zmiana kierunku rozwoju energetyki prosumenckiej
 • OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych
 • Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci. Synchronizacja z sieciami europejskimi – co czeka PSE w 2022 r.?
 • Energetyka jądrowa – nowe rozdanie
PANEL 1: OZE i Offshore w portfolio liderów polskiego rynku
 • Paliwa alternatywne wykorzystywane w energetyce w aktualnym stanie prawnym: wodór i gaz
 • OZE – skala projektów planowanych na 2022r
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE?
 • Magazyny energii ad 2022 – niezbędny element dojrzałego rynku czystej energii.
 • OZE z perspektywy dystrybucji  – działania  centralne,  regionalne,  lokalne
PANEL 2: Polski rynek paliw, gazu i energii
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Wyzwania dla dystrybucji – propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych
 • Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu
 • Rynek paliw – czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035r?
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw
 • Gaz w portfolio firm energetycznych
PANEL 3: Rynek ciepła i kogeneracji
 • Kogeneracja w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu: RED II
 • Rola gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym
 • Jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła?
 • Skala rozwoju systemów prosumenckich i jej wpływ na ciepłownictwo
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na rynek ciepła systemowego
 • Małe jednostki ciepłownicze zarządzane przez samorządy – koszty odejścia od węgla
PANEL 4: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • Energia jądrowa w polityce energetycznej Państwa
 • Nowe programy w portfolio NFOŚiGW dla sektora
 • Fit for 55 – implikacje długofalowe dla przemysłu
 • Odejście od węgla – skutki dla branży i przemysłu
 • Inwestycje – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku
 • Elektromobilność – czy Polacy przekonali się do EV? Dynamika rynku.
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury
PANEL 5: Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE
 • Polscy wytwórcy komponentów instalacji OZE – jak duży jest potencjał local content
 • Energetyka rozproszona i prosumencka – czy możemy zostać liderem w tym segmencie
 • Fotowoltaika – kierunki rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii
ZAKOŃCZENIE KONGRESU

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego