Program

I DZIEŃ – 27 LUTY

09:00 – 09:50 | Rejestracja uczestników
09:55 – 10:00 | Otwarcie Kongresu - Krzysztof Karaś, Prezes ECB
10:00 – 12:00 | DEBATA INAUGURACYJNA: Polityka energetyczna Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie
 • Obecna sytuacja geopolityczna, a proces odchodzenia od paliw kopalnych w Unii Europejskiej.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy- rewizja europejskiej polityki energetycznej.
 • Skutki wojny i jej wpływ na aktualizację Polityki Energetycznej Państwa.
 • Programy NFOŚiGW, zmiana kierunku rozwoju energetyki prosumenckiej.
 • Konsolidacja rynku energetycznego – odpowiedź na zmieniające się wyzwania inwestycyjne i oczekiwania rynku?
 • Potrzeby legislacyjne wynikające z dokonującej się  transformacji rynku energii.
 • Polski rynek gazu i biogazu jako element budowania niezależności energetycznej Państwa.
 • Nowe spojrzenie na infrastrukturę krytyczną w kontekście wojny na wschodzie(priorytety inwestycyjne, zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji, podmioty odpowiedzialne).
 • Nowe kierunki współpracy energetycznej w następstwie działań wojennych na wschodzie Europy(zmiana dotychczasowych powiązań energetycznych, nowe alianse w ramach Unii Europejskiej i z udziałem państw trzecich: Bliski Wschód, USA, kraje afrykańskie,. Centralna Azja).
 • Polsko – Ukraińska współpraca w obszarze energetyki: szanse, oczekiwania, perspektywy.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Mateusz Berger – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, KPRM; Yaroslav DemchenkovWiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki, Ukraina; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Moderator:

Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

12:00 – 12:15 | Przerwa techniczna
12:15 – 13:45 |
PANEL 1: Strategie liderów polskiego rynku - aktualizacja strategii w zmienionej sytuacji surowcowej i presji regulacyjnej na kontrolę cen energii dla odbiorców
 • Paliwa alternatywne wykorzystywane w energetyce w aktualnym stanie prawnym.
 • Inwestycje w instalacje wykorzystujące wodór (stan obecny i docelowy).
 • Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci. Synchronizacja z sieciami europejskimi – co czeka PSE w 2023 r.?
 • OZE – skala projektów planowanych na 2023 r., uwarunkowania inwestycyjne i rynkowe.
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE? Skala projektów, kluczowi inwestorzy.
 • Energetyka jądrowa – nowe rozdanie.
 • Odejście od obliga giełdowego – skutki dla małej i dużej energetyki.
 • Interwencja regulacyjna w obszarze cen dla odbiorców – skutki dla rynku (krótkoterminowe i w dłuższej perspektywie).

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Piotr Ferszka – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, SAP Polska; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Piotr Maciołek – Członek Zarządu Polenergia S.A., COO (Chief Operating Officer); Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Marcin Orłowski – Członek Zarządu, Dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce.; Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.; Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

Moderator:

Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

13:45 – 14:00 | Przerwa techniczna
14:00 – 15:30 | PANEL 2: Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii
 • Wyzwania dla dystrybucji – propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych. OZE z perspektywy dystrybucji – działania centralne, regionalne, lokalne i legislacyjne.
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju.
 • Nowe ramy funkcjonowania rynku gazu po przejęciu PGNiG przez PKN Orlen. Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian.
 • Rola węgla w bieżącej i perspektywicznej polityce energetycznej Państwa (korekta planu odchodzenia od węgla?).
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu. Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Rynek paliw – czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035r?
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce.
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku OZE, gazu oraz paliw.
 • Biogaz – aktualna skala i perspektywy produkcji. Rola biogazu w polskim systemie energetycznym.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.;  Piotr Kuś – Dyrektor, European Network of Transmission System Operators for Gas; Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu,  ENSPIRION Sp. z o.o.; Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych DISE; Dariusz Pachniewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Hynfra P.S.A.; Robert Perkowski – Członek Zarządu ds. Wydobycia, PKN ORLEN S.A.; Szymon Płoński – Ekspert Koordynator Zespołu w ARP S.A. i Dyrektor Strategii Dolnośląskie Doliny Wodorowej; Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych; Paweł Stańczyk– Prezes Zarządu, PERN S.A.; Adam Stępień – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP; Leszek Wiwała – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Moderator:

Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią

15:30 – 15:40 | Przerwa techniczna
15:40 – 17:10 | PANEL 3: Rynek ciepła i kogeneracji
 • Kogeneracja w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu: RED II
 • Rola gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym.
 • Jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła?
 • Skala rozwoju systemów prosumenckich i jej wpływ na ciepłownictwo.
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na rynek ciepła systemowego.
 • Małe jednostki ciepłownicze zarządzane przez samorządy – koszty odejścia od węgla.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Prof. UW, dr hab. Tomasz Gackowski – Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego, ARP S.A.; Monika Gawlik – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;  Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, FORTUM Power and Heat Polska; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, GPEC sp. z o.o.; Joanna Orłowska – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Veolia Energia Warszawa S.A.; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło sp. z o.o.; Aneta Więcka – Kierownik Projektu, NCBR; Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Moderator:

Mariusz Marszałkowski – Redaktor BiznesAlert.pl

17:10 | Zakończenie pierwszego dnia Kongresu / Business lunch

II DZIEŃ – 28 LUTY

09:30 – 09:55 | Rejestracja uczestników
10:00 – 12:30 | PANEL 4: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • Energia jądrowa w polityce energetycznej Państwa.
 • Nowe programy w portfolio NFOŚiGW dla sektora.
 • Fit for 55 – implikacje długofalowe dla przemysłu.
 • Odejście od węgla – skutki dla branży i przemysłu.
 • Inwestycje energetyczne – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne.
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku.
 • Elektromobilność – czy Polacy przekonali się do EV? Dynamika rynku.
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury.

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):

Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Łukasz Beresiński – Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp.z o.o., Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Jakub Faryś – Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Marcin Kłomski – Solution Director, Huawei Polska; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Adam Kościelniak – Partner Zarządzający, A-RES; Michał Kubecki – Członek Rady Doradczej TRMEW, Prezes Instytutu OZE; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Maciej Mazur – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, NAPE; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, Ekosystem Sp. z o.o.

Moderator:

Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. K. Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

12:30 – 12:40 | Przerwa kawowa
12:40 – 14:00 | PANEL 5: Nowoczesna energetyka w praktyce - Prezentacje i warsztaty
 • Przyszły kształt prosumenckiego rynku OZE.
 • Magazyny energii: praktyczny wymiar inwestycji.
 • Net billing przy magazynach energii.
 • Rozwój e-mobility – synergia z technologią magazynowania energii.
 • Programy wsparcia i fundusze na inwestycje.

Prezentacja:
„Dostępne źródła finansowania transformacji energetyki” – Magdalena Misiurek, Zastępca Dyrektora, Departament Transformacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezentacja:
„Optymalizacja pracy instalacji prosumenckich poprzez zarządzanie generowaną energią elektryczną oraz zmiana profilu poboru energii z zastosowaniem magazynów energii” – Arkadiusz Musielewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Prezentacja:
„Możliwość rozwoju projektów OZE na Ukrainie obecnie i po wojnie – szansa dla polskich podmiotów” – Maksym Sysoiev, Partner, Global Energy Group, Dentons Kijów

Prezentacja:
„Nowoczesne rozwiązania mobilne do tworzenia efektywnych instalacji fotowoltaicznych” – Dr hab. Ernest Grodner, Partner, Scanthesun.

Prezentacja:
„Rok 2022 – Rok pomp ciepła w Europie” – Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC.

Moderator:

Prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

14:00 | Zakończenie 23. edycji Kongresu POWERPOL

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego