Program

DRAFT PROGRAMU

PANEL 1: Co się wydarzy w energetyce w 2020 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
 • Polska racja stanu a trendy globalne w energetyce
 • Mix energetyczny po 2020 – węgiel, gaz, OZE, energia jądrowa
 • Główne wyzwania na 2020 rok – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
 • Program “Czyste powietrze” i “Mój Prąd” – implikacje dla gospodarki
 • Interwencja Państwa na rynku energii elektrycznej – doświadczenia płynące z zamrożenia cen energii w 2019 roku
 • NordStream vs Baltic Pipe – projekty kluczowe dla bezpieczeństwa Europy ad 2020
 • Programy NFOŚiGW, a szanse rozwoju energetyki prosumenckiej
 • OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych
 • Rynek mocy – pierwsze doświadczenia
 • Jak zapewnić akceptację społeczną dla nowego kształtu energetyki?
PANEL 2: Potencjał rynku ciepła i implikacje programu "Czyste powietrze"
 • Ustawa o promowaniu kogeneracji – implikacje dla przedsiębiorstw ciepłowniczych
 • Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy
 • Program “Czyste powietrze” – kto skorzysta ze środków na inwestycje
 • Efektywne systemy ciepłownicze – warunki powodzenia transformacji polskiego sektora Wybór optymalnego paliwa dla nowych jednostek wytwórczych – węgiel, gaz, czy inne paliwo
 • Ciepło z OZE – nisza rynkowa, czy konieczność?
 • Ciepło odpadowe – potencjał rozwoju, dostępne technologie
 • Odtwarzanie infrastruktury ciepłowniczej – technologie dla nowoczesnych sieci ciepłowniczych
PANEL 3: Polski rynek gazu i paliw
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu
 • Skutki zanieczyszczeń importowanych paliw – wnioski na przyszłość
 • Gaz jako “czyste” paliwo dla odbiorców indywidualnych i przemysłu
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku LNG w Polsce
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw
 • Gaz w portfolio firm energetycznych
PANEL 4: Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji
 • Tradycyjne inwestycje, a innowacyjność w energetyce.
 • Innowacyjność warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych?
 • Korzyści płynące z innowacyjności – uzupełnienie tradycyjnego modelu biznesowego w energetyce, czy też budowa nowej ścieżki biznesowej
 • Wyzwania związane z innowacyjnością – ludzie, technologie i kapitał
 • Miejsca dla innowacyjności w polskiej energetyce
 • Polityka Rządu, a modyfikacja dotychczasowych strategii przedsiębiorstw energetycznych w związku z transformacją polskiej energetyki
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku
PANEL 5: Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE
 • Polscy wytwórcy komponentów instalacji OZE – jak duży jest potencjał local content
 • Energetyka rozproszona i prosumencka – czy możemy zostać liderem w tym segmencie
 • Fotowoltaika – kierunki rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Samorządy – pożądany acz trudny partner biznesowy
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii
 • Czy Polska może zostać liderem wśród producentów komponentów energetyki wiatrowej?
PANEL 6: OZE w portfolio liderów polskiego rynku
 • Paliwa alternatywne wykorzystywane w energetyce w aktualnym stanie prawnym
 • OZE – projekty, rozwiązania, synergia
 • Elektromobilność – liderzy i dynamika rynku.
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE?
 • Prosumenci jako element rynku OZE, Program Mój Prąd
 • Magazyny energii ad 2020 – niezbędny element dojrzałego rynku czystej energii.
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury
 • Paliwa alternatywne – wodór i gaz – perspektywy rozwoju na polskim rynku
 • Strategie i aktywność polskiego przemysłu w dziedzinie alternatywnych źródeł energii

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego