Program

PROGRAM

22 LUTEGO 2021 - I DZIEŃ KONGRESU POWERPOL
10:00 - 10:10 OFICJALNE OTWARCIE POWERPOL 2021: Krzysztof Karaś, Prezes ECB
10:10 - 10:25 WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE: Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
10:35 - 12:30 | DEBATA INAUGURACYJNA: Trasformacja energetyczna 2021
 • Zielony Ład i Plan odbudowy dla Europy – Polska racja stanu, a trendy globalne w energetyce
 • Energetyka europejska po globalnej pandemii – trendy rozwojowe, gospodarka obiegu zamkniętego
 • Polska bez węgla do 2050? Plan dla sektora węglowego i energetyki węglowej
 • Neutralność klimatyczna, a priorytetowe kierunki działań Rządu
 • Konsolidacja polskiej energetyki
 • NordStream vs Baltic Pipe – zaawansowanie konkurencyjnych projektów
 • Programy NFOŚiGW, a rozwój energetyki prosumenckiej
 • OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych
 • Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci – programy inwestycyjne PSE oraz operatorów dystrybucyjnych
 • Jak zapewnić akceptację społeczną dla nowego kształtu energetyki?
 • Energetyka jądrowa – nowe rozdanie

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
– Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Maciej Chorowski – Prezes Zarządu, NFOŚiGW; Dorota Dębińska-Pokorska – Partner, Lider Grupy Energetycznej PwC; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

12:40 - 14:10 | PANEL 1: OZE w portfolio liderów polskiego rynku
 • Paliwa alternatywne i szanse ich komercyjnego wykorzystania
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • OZE – skala projektów planowanych na 2021 r.
 • Elektromobilność – liderzy i dynamika rynku
 • Off-shore – przyszłość polskiego rynku OZE?
 • Prosumenci jako element rynku OZE, Program Mój Prąd
 • Magazyny energii ad 2021 – niezbędny element dojrzałego rynku czystej energii
 • Strategia rozwoju infrastruktury ładowania – czy aktualne regulacje stymulują rozwój infrastruktury
 • OZE z perspektywy dystrybucji  – działania  centralne,  regionalne,  lokalne
 • Klastry energii – szanse na rozwój w koegzystencji z systemem energetycznym

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Jan Biernacki – Wicedyrektor PwC; Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Wojciech Hann – Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Katarzyna Szwed-Lipińska – Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki; Paweł Przybylski – Prezes Zarządu, Siemens Gamesa Renewable Energy; Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG S.A.; Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia S.A.; Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego; Przedstawiciel Enea S.A.

Moderator:
Konrad Kosicki – Counsel, Wolf Theiss Poland

14:20 - 15:50 | PANEL 2: Polski rynek energii, gazu i paliw
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu
 • Szanse na rozwój energetyki gazowej w Polsce
 • Gaz jako „czyste” paliwo dla odbiorców indywidualnych i przemysłu
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw
 • Gaz w portfolio firm energetycznych

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Tomasz Grzela – Dyrektor ds. LNG i CNG, Grupa LOTOS S.A.; Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Ireneusz Krupa – Członek Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa; Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.; Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Moderator:
Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią

23 LUTEGO 2021 - II DZIEŃ KONGRESU POWERPOL
10:00 - 11:30 | PANEL 3: Rynek ciepła i kogeneracji
 • Kogeneracja w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu: RED II
 • Rola gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym
 • Wzrost efektywności  energetycznej w procesie wytwarzaniu ciepła – elektryfikacja ciepłownictwa:  kogeneracja, trigeneracja
 • Jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła?
 • Skala rozwoju systemów prosumenckich i jej wpływ na ciepłownictwo sieciowe – czy energetyka prosumencka jest szansą, czy zagrożeniem dla rozwoju ciepła sieciowego
 • Strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na rynek ciepła systemowego

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Vasco Amaral Cunha – Oficer kredytowy, sektor publiczny, Polska i kraje bałtyckie, Europejski Bank Inwestycyjny; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu ds. Infrastruktury, innogy Polska S.A.; Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Moderator:
Maciej Bando – b. Prezes URE, Członek Rady Programowej ECB

11:40 - 13:10 | PANEL 4: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości?
 • Energia jądrowa w polityce energetycznej Państwa
 • Modelowanie proekologicznych zachowań – Program „Czyste powietrze”
 • Nowe technologie: uzupełnienie czy trzon zmian
 • Jaki wpływ na gospodarkę będzie mieć „Zielony ład”
 • Gospodarka odpadami – perspektywa przedsiębiorstw i samorządów
 • Inwestycje – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Program Start-up jako źródło innowacji – jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku
 • Elektromobilność – czy Polacy przekonali się do EV?
 • Offshore – czy nadrabiamy stracony czas?
 • Transformacja energetyczna – skutki dla całej gospodarki

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Jarosław Bogacz – Prezes Zarządu, POLENERGIA OBRÓT S.A.; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Industries.

Moderator:
Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy

13:20 - 14:50 | PANEL 5: Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE
 • Polscy wytwórcy komponentów instalacji OZE – jak duży jest potencjał local content
 • Energetyka rozproszona i prosumencka – czy możemy zostać liderem w tym segmencie
 • Fotowoltaika – kierunki rozwoju: małe przydomowe instalacje czy duże farmy?
 • Samorządy – pożądany, acz trudny partner biznesowy
 • Rozwój e-mobility – pojazdy elektryczne, stacje ładowania, technologie magazynowania energii, czy Polska może zostać liderem wśród producentów komponentów energetyki wiatrowej?

Swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, UPEBI; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Mariusz Samordak – Dyrektor Biura Sektora Energetycznego i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Adam Sikorski – Prezes Zarządu, UNIMOT S.A.; Janusz Sterna – Wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A.; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Moderator:
Mariusz Wójcik – Kierownik Zespołu Energetyki Morskiej i Odnawialnej, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

15:00 | ZAKOŃCZENIE KONGRESU

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego