Relacja 2016

Relacja z XVI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL
W dniach 27-28 stycznia 2016 r. w w Warszawie odbyła się XVI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.
Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Energii, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Agencję Rynku Energii oraz Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez ekspertów z firmy PwC Polska orazKancelarii Gide Loyrette Nouel.
Podczas Kongresu odbyło się siedem paneli tematycznych podejmujących tematykę zmian w polskiej energetyce i wyzwań na kolejne 3 lata, drogi dla nowych inwestycji, przyszłości ciepła w Polsce, wpływu strategii firm dystrybucyjnych i przesyłowych na dalszą liberalizację rynku energii elektrycznej i gazu, sytuacji klienta w kontekście zmian na rynku energetycznym oraz systemu aukcyjnego z perspektywy szans i zagrożeń. Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się[nbsp] „Loża ekspertów” w której zaproszeni prelegenci i eksperci debatowali o funkcjonowaniu sektora energetyczno-ciepłowniczego
XVI edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL rozpoczęły wystąpienia Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii oraz Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, oficjalnie inaugurując Kongres.
I panel zatytułowany „Zmiany w polskiej energetyce – wyzwania na kolejne 3 lata, droga dla nowych inwestycji” poświęcony był najważniejszym zagadnieniom dotyczącym polityki energetycznej w Polsce w najbliższej przyszłości. Moderatorami panelu byli Dorota Dębińska-Pokorska, Dyrektor, Energy Group, PwC Polska oraz[nbsp]Grzegorz Banasiuk, Senior Associate, Kancelaria Gide Loyrette Nouel. W charakterze prelegentów udział wzięli: Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Janusz Kowalski, Prokurent, PGNiG S.A. Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Roman Pionkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, ENERGA S.A; Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednym z kluczowych zagadnień, nad jakimi debatowali prelegenci to wyzwania oraz priorytety dla sektora na najbliższe 3 lata połączone z dyskusją nad budową koncernów paliwowo-energetycznych, jako elementu kształtowania bezpieczeństwa gospodarczego państwa. W dalszej części omawiano problematykę integracji poziomej i pionowej w kontekście korzyści i zagorzeń. Na koniec zastanawiano się bez czego energetyka w Polsce nie ruszy w przyszłość.
 II panel nosił tytuł „Droga dla nowych inwestycji” i koncentrował się wokół możliwości i potrzeb inwestowania w branżę energetyczną. Moderatorami byli Grzegorz Banasiuk, Senior Associate, Kancelaria Gide Loyrette Nouel oraz Dorota Dębińska-Pokorska, Dyrektor, Energy Group, PwC Polska, zaś za stołem prelegenckim zasiedli: Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Inwestycji i Akwizycji, Fortum Power and Heat Polska Sp.z o.o.; Agnieszka Jankowska, Dyrektor ds. Relacji i Kluczowych Klientów – Polska i Kraje Bałtyckie, General Electric; Włodzimierz Kędziora, Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Polska S.A.; Kaziemirz Rajczyk,[nbsp]Dyrektor Zarządzający Sektorem, Departament Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski S.A.; Andrzej Rubczyński, Dyrektor Departamentu Regulacji i Relacji Zewnętrznych, PGNiG Termika S.A. Początek panelu otworzyła dyskusja na temat potrzeb Polski, jeżeli chodzi o nowe moce wytwórcze oraz możliwości inwestowania w infrastrukturę przemysłową. Wyciągnięte wnioski pozwoliły zastanowić się, czy sektor gazowy jest „wrogiem czy tez przyjacielem” sektora węglowego. Poruszono także bardzo istotne kwestie rynku ciepła głównie, jeżeli chodzi o zagwarantowanie stabilności funkcjonowania tej branży, na koniec zaś dyskutowano nad kwestią nowych inwestycji w branży energetycznej.
 III panel został zatytułowany „Przyszłość ciepła w Polsce”. Odpowiedzialnymi za moderację dyskusji byli Tomasz Pyrkowski, Senior Associate, Kancelaraia Gide Loyrette Nouel i Michał Gawrysiak, Manager, Energy Group, PwC Polska, zaś w panelu wzięli udział: Marian Babiuch, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.; Dariusz Gulczyński, Światowa Rada Energii; Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie;[nbsp]Monika Kuusela, Senior Manager, Heat Policies and Regulation, Fortum Corporation; Olgierd Sikora, Dyrektor ds. Koordynacji Produkcji, ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.Pierwsza część debaty zogniskowana była wokół zmian w sektorze energetyki cieplnej (stare bariery, nowe zagrożenia i szanse). Bardzo dużo uwagi [nbsp]poświęcono certyfikatom gdzie analizowano, czy faktycznie dają one niezbędne wsparcie, czy może są tylko niepotrzebnym kosztem. W trzeciej części debaty zastanawiano się nad systemem taryfowym oraz możliwością inwestowania w sektor ciepłowniczy.
 IV panelpod tytułem „Wpływ strategii firm dystrybucyjnych i przesyłowych na dalszą liberalizację rynku energii elektrycznej i gazu”, moderowany był przez: Dorotę Dębińską-Pokorską, Dyrektor, Energy Group, PwC Polska oraz Konrada Kosickiego, Counsel, Kancelaria Gide Loyrette Nouel. W[nbsp]panelu zasiedli: prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska; Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Andrzej Sikora, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych; Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator S.A.; dr Adam Węgrzyn, Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; dr Przemysław Zaleski, Politechnika Wrocławska; Arkadiusz Zieleźny, Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót S.A. W[nbsp]pierwszej kolejności prelegenci zastanawiali się nad połączeniami transgranicznymi i starali się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to szansa, czy może zagrożenie dla rozwoju rynku energii i gazu w Polsce. W[nbsp]dalszej części debatowano nad warunkami rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii i gazu. Debata objęła także kwestie taryf jakościowych, a także możliwości rozwoju sektora i korzyści płynących z niego dla spółek obrotu.
 Pierwszy dzień zamykała niezwykle interesująca debata w panelu „Loża Ekspertów”. Do „Loży Ekspertów” zostały zaproszone niekwestionowane autorytety z sektora energetycznego, gospodarczego , naukowego i politycznego, aby wymienić poglądy na temat perspektyw rozwoju sektora energetycznego, zarówno jeśli chodzi o Polskę jak i całą Unię Europejską. Moderatorami panelu byli Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC Polska oraz[nbsp]Konrad Kosicki, Counsel, Kancelaria Gide Loyrette Nouel. Tegoroczna edycja „Loży Ekspertów” została podzielona na 4 bloki tematyczne, w których wypowiadali się zaproszeni eksperci. Najgorętszym tematem okazała się dyskusja nad tym, czy Polska wie, o co walczy w kontekście bezpieczeństwa klimatycznego. Kolejnym aspektem, poddanym dyskusji była konsolidacja sektora w oparciu o podobne doświadczenia w Europie. W debacie nie mogło również zabraknąć rozmów nad możliwościami rozwoju sektora energetycznego. Na koniec debat została poruszona idea klienta i jego wymagań co do rynku. W ramach „Loży Ekspertów” wystąpili: Marcin Bielecki, Big Data @ Analytics Platforms Manager, IBM Analytics Poland [&] Baltics; Mieczysław Borowski – Prezes Urzedu Dozoru Technicznego; Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Marcin Korolec – b. Minister Środowiska; Marek Kossowski, Prezes Zarządu IPE-TRADING Sp. z o.o.; prof. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka; Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki; Jacek Socha, Wiceprezes, PwC Polska.
 W drugim dniu odbyły się kolejne dwa panele. V panel został zatytułowany „Klient a zmiany na rynku energetycznym” moderowany był przez Tomasza Pyrkowskiego, Senior Associate, Kancelaraia Gide Loyrette Nouel i Dorotę Dębińską-Pokorską, Dyrektor, Energy Group, PwC Polska. Początek debaty otworzyło wprowadzenie Marcina Bieleckiego z IBM Polska, który wystąpił z prezentacją „Nowoczesne technologie informatyczne w energetyce – zbędne, czy potrzebne”. Prezentacja pozwoliła rozwinąć dalszą dyskusję, w której wzięli udział: Marcin Bielecki, Big Data @ Analytics Platforms Manager, IBM Analytics Poland [&] Baltics; Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią; Paweł Smoleń, Członek Zarządu, ERBUD S.A.; Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia S.A. Zaproszeni prelegenci, na początku zastanawiali się nad kwestią spadku cen energii i gazu, zwłaszcza pod kątem korzyści jakie osiągnęły grupy energetyczne i sami klienci. W dalszej części poruszono zganienia energetyki prosumenckiej, a także nowych technologii w codziennej działalności przedsiębiorstw energetycznych. W tym kontekście nie bez znaczenia jest problematyka bezpieczeństwa danych i szerzej, perspektywy cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym.
 VI panel, zatytułowany „System aukcyjny – szansa czy zagrożenie” został podzielony na trzy bloki tematyczne. Moderatorami panelu byli Konrad Kosicki, Counsel, Kancelaria Gide Loyrette Nouel i Jan Biernacki, Manager, Energy Group, PwC Polska, zaś w debacie udział wzięli: Jarosław Bogacz, Prezes Zarządu, Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej;[nbsp]Piotr Brudnicki, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; drKatarzyna Michałowska-Knap , Dyrektor Instytutu ds. Badań i[nbsp]Rozwoju, Koordynator Zespołu ds. Energetyki Wiatrowej, Instytut Energetyki Odnawialnej; Arkadiusz Kosiel, Dyrektor ds. Regulacji,[nbsp]Fortum Power[nbsp]and[nbsp]Heat[nbsp]Polska Sp. z o.o.; Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu, BOŚ Eko Profit S.A.; Jaromir Pečonka, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Eco-Wind Construction; Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu, PSEW; Łukasz Tomaszewski, Naczelnik, Urząd Regulacji Energetyki. W ramach pierwszej części dyskusji paneliści zastanawiali się, czego można sie obawiać na aukcjach i czy obecny system certyfikatów jest bezpieczniejszy pod kątem kształtowania się cen certyfikatu. W drugiej zaś zastanawiano się, które technologie OZE są wygranymi w obecnej rzeczywistości aukcyjnej.
 XVI edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Merytorycznemu firmie PwC Polska oraz Partnerowi Prawnemu Kancelarii Gide Loyrette Nouel, Sponsorowi Strategicznemu: IBM Polska Sp. z o.o., Partnerom: Enea S.A., Energa S.A., ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A., Veolia Energia Warszawa S.A. oraz Sponsorom Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, Innsoft Sp. z o.o., Multiserwis Sp. z o.o. Dziękujemy również za współpracę Towarowej Giełdzie Energii S.A. orazPartnerom Bankietu Nalewkom Staropolskim oraz spółce Perła – Browary Lubelskie S.A.
 Europejskie Centrum Biznesu dziękuje Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Portalowi Bankier.pl; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Czasopismu Smart Grids Polska;[nbsp] Miesięcznikowi Gigawat Energia; Portalowi eGospodarka.pl; Portalowi Nuclear.pl; Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle; Magazynowi Nowa Energia; Czasopismu Polski Przemysł; Portalowi StrategieIBiznes.pl.; Firmie xtech.pl, właściciel portali Energetykacieplna.pl, Elektroinzynieria.pl i Środowisko.pl; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Portalowi kierunekenergetyka.pl; Portalowi BiznesAlert.pl; Warsaw Business Journal Group; Portalowi EnergiaDirect.pl; Portalowi Energetykon.pl; Portalowi wyspkienapiecie.pl; Portalowi Biznesiekologia.pl; Magazynowi Energetyka Wodna; wydawnictwu Abrys włascielowi portali portalkomunalny.pl i czystaenegia.pl; Portalowi Elektroonline.pl; Poratlowi Ekonews.com.pl