Galeria

Otwarcie XXIII edycji Kongresu POWERPOL 2023

Debata inauguracyjna – Polityka energetyczna Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie”

W dyskusji wzięli udział: Mateusz Berger – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, KPRM; Yaroslav Demchenkov– Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki, Ukraina; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 Moderator: Paweł Grzejszczak – Partner Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Panel 1 – Strategie liderów polskiego rynku – aktualizacja strategii w zmienionej sytuacji surowcowej i presji regulacyjnej na kontrolę cen energii dla odbiorców”

W debacie wzięli udział: Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Piotr Ferszka– Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, SAP Polska; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Piotr Maciołek – Członek Zarządu, POLENERGIA S.A.; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Arkadiusz Musielewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Marcin Orłowski – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy Veolia w Polsce; Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.;  Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.

 Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Panel 2 – „Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii”

W debacie wzięli udział: Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Piotr Kuś – Dyrektor Generalny, European Network of Transmission System Operators for Gas; Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych DISE; Dariusz Pachniewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Hynfra P.S.A.; Robert Perkowski – Członek Zarządu ds. Wydobycia, PKN ORLEN S.A.; Szymon Płoński – Ekspert Koordynator Zespołu, ARP S.A., Dyrektor Strategii, Dolnośląska Dolina Wodorowa; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Rafał Miland– Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Adam Stępień – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP; Leszek Wiwała – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

 ModeratorMarek Kulesa – Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią

Panel 3 – „Rynek ciepła i kogeneracji”

Do debaty zasiedli: Prof. UW, dr hab. Tomasz Gackowski– Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego, ARP S.A.; Monika Gawlik – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, FORTUM Power and Heat Polska; Marcin Lewandowski– Prezes Zarządu, GPEC sp. z o.o.; Joanna Orłowska – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, VeoliaEnergia Warszawa S.A.; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.; Aneta Więcka – Kierownik Projektu, NCBR; Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Moderator: Mariusz Marszałkowski – Redaktor, BiznesAlert.pl

Panel 4 – „Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje”

W części I udział wzięli Łukasz Beresiński – Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp.z o.o., Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu; Marcin Kłomski– Solution Director, Huawei Polska; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, Ekosystem Sp. z o.o.

Moderator: Izabella Żyglicka– Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. K. Izabella Żyglicka i Wspólnicy

W drugiej części wystąpili: Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Jakub Faryś – Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Adam Kościelniak – Partner Zarządzający, A-RES; Michał Kubecki – Członek Rady Doradczej TRMEW, Prezes Instytutu OZE; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Jan Wiśniewski – Dyrektor Centrum Badań i Analiz, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, NAPE.

 Moderator: Izabella Żyglicka– Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. K. Izabella Żyglicka i Wspólnicy

Panel 5 – „Nowoczesna energetyka w praktyce – Prezentacje i warsztaty”

Magdalena Misiurek, Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, koncentrowała się na dostępnych źródłach finansowania transformacji energetyki.

Arkadiusz Musielewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, EPP Sp. z o.o., omawiał optymalizację pracy instalacji prosumenckich poprzez zarządzanie generowaną energią elektryczną oraz zmianę profilu poboru energii z zastosowaniem magazynów energii.

Maksym Sysoiev, Partner, Global Energy Group, Dentons Kijów, prezentował możliwości rozwoju projektów OZE na Ukrainie obecnie i po wojnie – szanse dla Polskich podmiotów.

Dr hab. Ernest Grodner, Partner, ScanTheSun przedstawił Nowoczesne rozwiązania mobilne do tworzenia efektywnych instalacji fotowoltaicznych.

Paweł Lachman, Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC, podsumował Rok 2022 – rok pomp ciepła w Europie.

Moderator: Prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska