XX edycja Kongresu POWERPOL – Galeria

Oficjalne otwarcie jubileuszowej edycji Kongresu POWERPOL 2020

XX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL została oficjalnie zainaugurowana przez Adama Gawędę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, oraz Ireneusza Zyskę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, którzy przedstawili uczestnikom najważniejsze wyzwania, przed jakimi obecnie stoi Polski Rząd, oraz cele jakie zostały wyznaczone dla sektora energetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz OZE.

Co się wydarzy w energetyce w 2020 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw

W debacie wzięli udział: Adam Gawęda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Tomasz Stępień – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.; Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, TAURON Polska Energia S.A.; Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A

Moderator: dr Paweł Grzejszczak – Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

SESJA I – Panel 1: Potencjał rynku ciepła i implikacje programu “Czyste powietrze”

W debacie wzięli udział: Witold Retke – NFOŚiGW; Vasco Amaral Cunha – Oficer kredytowy, sektor publiczny, Polska i kraje bałtyckie, Europejski Bank Inwestycyjny; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Marcin Śmiech – Country Manager, TergoPower; Krzysztof Zamasz – Dyrektor ds. Energii, Doradca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Veolia Energia Polska; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.

Moderator: prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej

SESJA I: Panel 2 – “Polski rynek gazu i paliw”

W debacie wzięli udział: Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling; Mateusz Radecki – Dyrektor Pionu Handlowego, PERN S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Tomasz Wilczak – Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika.

Moderator: Maciej Bando – b. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

SESJA II: Panel 1 – “OZE w portfolio liderów polskiego rynku ”

W debacie wzięli udział: dr hab. Wojciech Drożdż prof. US – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Mariusz Gajda – Wiceprezes Zarządu, ENERGA OZE S.A.; Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Michał Kaczerowski – Prezes Zarządu, Ambiens Sp. z o.o.; Przemysław Mandelt, Wiceprezes Zarządu, Tauron Ekoenergia; Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, FNEZ; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Grzegorz Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Baltica

Moderator: Jan Biernacki – Senior Manager, PwC Polska

SESJA II: Panel 2 – “Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji”

W debacie wzięli udział: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Jacek Czerwonka – Prezes Zarzadu, Ramboll Polska Sp. z o.o.; Mateusz Marzec – Prezes Zarządu, Reliability Solutions Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Paweł Niedzielski – Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia Solutions and Network Sp. z o.o.; Andrzej J. Piotrowski – Prezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński; Robert Zagozdzon – CEO, Blue Boson SE; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A., Prezes Zarządu, PTPiREE

Moderator: Łukasz Dul – Wicedyrektor w Zespole Doradztwa dla Sektora Energetycznego, PwC

SESJA II: Panel 3 – “Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE”

W debacie wzięli udział: Ph.D. Eng. Rafał Kajka – Dyrektor Departamentu Pojazdów Elektrycznych, WB ELECTRONICS S.A.; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Andrzej Popławski – e-mobility & e-car sparing, innogy Polska S.A.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Witold Retke – Doradca w Departamencie Energii, NFOŚiGW; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Prezes, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.; Dawid Zieliński – Prezes Zarządu, Columbus Energy.

Moderator: Jan Biernacki – Senior Manager, PwC Polska

Wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Żerań