XIX edycja Kongresu POWERPOL – Galeria

Oficjalne otwarcie Kongresu POWERPOL 2019

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL została oficjalnie zainaugurowana przez Piotra Naimskiego,  Sekretarza Stanu KPRM, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Henryka Kowalczyka, Ministra Środowiska którzy przedstawili uczestnikom najważniejsze wyzwania, przed jakimi obecnie stoi Polski Rząd, jeżeli chodzi o sektor energetyczny, gazowy, ciepłowniczy oraz surowcowy.

.

Co się wydarzy w energetyce w 2019 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw

W panelu wzięli udział: Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Dorota Dębińska-Pokorska – Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska; Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu, NFOŚiGW; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.

Moderator: dr Paweł Grzejszczak – Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

SESJA I – Panel 1: Potencjał rynku ciepła i implikacje programu “Czyste powietrze”

W panelu wzięli udział: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power & Heat Polska; Przemysław Hofman – Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.

Moderator: Jan Biernacki – Wicedyrektor, PwC Polska

SESJA I: Panel 2 – Polski rynek energii i gazu

W panelu wzięli udział: Piotr Kasprzak – Prezes Zarządu, Hermes Energy Group S.A.; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Sławomir Sieradzki – Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM S.A.; Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Moderator: Maciej Chłodziński – Wicedyrektor PwC Polska

SESJA II: Panel 1 – Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji

W panelu wzięli udział: Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Norbert Grudzień – p.o. Prezesa Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Andrzej J. Piotrowski – Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

Moderator: Filip Opoka – Radca Prawny, Partner, NGL Wiater sp. k.

SESJA II: Panel 2 – Paliwo alternatywne – pod jakimi warunkami? Wstęp do gospodarki w obiegu zamkniętym

W panelu wzięli udział: Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Monika Byśkiniewicz – Członek Zarządu – Wiceprzewodnicząca, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii; dr inż. Jan Bondaruk – Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Leszek Wieciech – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.

Moderator: Barbara Koszułap – Rada Programowa ECB

SESJA II: Panel 3 – Priorytet  elektromobilność

W panelu wzięli udział: Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu, GreenWay Polska; Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Artur Kalicki – Dyrektor Projektów Obszar Elektromobilości, Magenta Grupa TAURON; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; Krzysztof Kochanowski – Prezes, Polska Izba Magazynowania Energii; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; dr Grzegorz Tchorek – Uniwersytet Warszawski; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Ekoenergetyka – Polska Sp. z o.o. .

Moderator: Filip Opoka – Radca Prawny, Partner, NGL Wiater sp. k.