XVIII edycja Kongresu POWERPOL – Galeria

Oficjalne otwarcie Kongresu POWERPOL 2018

XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL została oficjalnie zainaugurowana przez Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii oraz prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska którzy przedstawili uczestnikom najważniejsze wyzwania, przed jakimi obecnie stoi Polski Rząd, jeżeli chodzi o sektor energetyczny, gazowy,  ciepłowniczy oraz surowcowy.

Panel 1: Co się wydarzy w energetyce w 2018 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw

W panelu wzięli udział: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A. oraz Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Moderator: Dorota Dembińska-Pokorska, Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska.

Panel 2: Reorganizacja polskiego rynku produkcji energii – inwestycje w innowacyjność?

W panelu wzięli udział: Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Mariusz Samordak – Dyrektor, Sektor Energetyczny, Bank Gospodarstwa Krajowego; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Moderator: Dorota Dembińska-Pokorska, Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska.

Panel 3: Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple

W panelu wzięli udział: Vasco Amaral Cunha – Senior Banker, Europejski Bank Inwestycyjny; Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii; Monika Kuusela – Senior Manager, FORTUM Corporation; Ilona Kotecka Fernandes – Senior Banker, Europejski Bank Inwestycyjny; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Mirosław Litke – Prezes Zarządu, INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA S.A.oraz dr inż. Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.

Moderator: Jan Biernacki – Manager w PwC Polska

Panel 4: Gaz w polityce energetycznej Polski

W panelu wzięli udział: Mariusz Dymkowski – Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.; Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling; Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny; Marcin Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Rynku Gazu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych.

Moderator: Jan Biernacki – Manager w PwC Polska

Panel 5: Elektromobilność

W panelu wzięli udział: Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Damian Gadzialski – Dyrektor Zarządzający, Greenway Infrastructure Poland; Artur Hołodok – Członek Zarządu, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii;  Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności.

Moderator: Jan Biernacki – Manager w PwC Polska

Panel 6: Klastry energetyczne, OZE, innowacje

W panelu wzięli udział: Włodzimierz Ehrenhalt – Prezes Zarządu, Conerga Sp. z o. o.; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Monika Piątkowska – Prezes, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO; Maciej Stryjecki – Prezes, Fundacja Na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

Moderator: Jan Biernacki – Manager w PwC Polska

Panel 7: Rynek sprzedaży i dystrybucji energii i gazu

W panelu wzięli udział: Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Jan Maciej Mądrzak – Wiceprezes Zarządu, PGE Obrót S.A.; Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator; Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.; Arkadiusz Zieleźny – Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót Sp. z o.o.

Moderator: Dorota Dębińska – Pokorska – Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska