SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

 

I DZIEŃ – 11 STYCZNIA 2017
  08:30 – 09:25  |  Rejestracja uczestników
  09:25 – 09:30  |  Oficjalne otwarcie
  09:30 – 11:00  |  PANEL 1 – Co się wydarzy w energetyce w 2017 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
 • Jakie są priorytety Rządu i przedsiębiorstw na 2017 rok?
 • Co może poczekać, a co się absolutnie musi wydarzyć – rynek mocy?
 • Jakie są zagrożenia dla realizacji celów w 2017 roku.
 • Wyzwania dla sieci elektroenergetycznych w docelowym modelu rynku – priorytety inwestycyjne a bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
 • Polska polityka surowcowa – docelowy kształt rynku
 • Niezależność gazowa od Rosji – kiedy będziemy samowystarczalni?
 • Ceny energii jako element budowania konkurencyjnej gospodarki.
Moderatorzy:
Dorota Dębińska-Pokorska – Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC;
Józef Palinka – Partner, Szef Praktyki Postępowań Spornych, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

.
W debacie swój udział potwierdzili:
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, PGNiG S.A. Piotr Zawistowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia S.A.; Andrzej Ziółkowski – Prezes Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego.
   11:10 – 12:40  |  PANEL 2 – Reorganizacja polskiego rynku produkcji energii – inwestycje w innowacyjność?
 • Inwestycje i przejęcia jako element budowania mocy wytwórczych – aktualny status a model docelowy
 • Polska energetyka w procesie reorganizacji – miejsce węgla, gazu i ropy. Priorytety i harmonogramy
 • Elektromobilność – jedyny sposób na innowacyjność?
 • Klastry energetyczne, energetyka prosumencka, grupy zakupowe – odpowiedź rynku na politykę Państwa
 • OZE 2017 – zmiana priorytetów i miejsce w strategiach
 • Inwestycje na rynku gazu – rozwój czy także innowacyjność
 • Montaż finansowy projektów inwestycyjnych
Moderatorzy:
Dorota Dębińska-Pokorska – Partner, Lider Grupy Energetycznej, PwC;
dr Paweł Grzejszczak – Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.
.
W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Wojciech Cetnarski – Prezes Zarządu, PSEW; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Jacek Janas – Prezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA; Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, EDF Polska; Roman Pionkowski – Wiceprezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie S.A.; Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Paweł Smoleń – Członek Zarządu, ERBUD S.A.; Emil Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
   12:45 – 14:15  |  PANEL 3 – Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple
 • Możliwości rozwoju kogeneracji po 2018 roku?
 • Potrzeba nowych inwestycji vs. wzrost cen ciepła dla odbiorców – jak pogodzić wodę z ogniem?
 • Finansowanie projektów w cieple – jak zagwarantować środki?
 • Rentowność inwestycji w energetyce – czy energetyka gwarantuje „godny” zwrot.
 • Odtwarzanie infrastruktury ciepłowniczej
Moderatorzy:
Magdalena Zabłocka – Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Michał Gawrysiak – Menedżer, Grupa Energetyczna, PwC.
.
W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGNiG TERMIKA S.A.; Martin Hančar – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Skawina S.A.; Arkadiusz Kosiel –  Dyrektor ds. RegulacjiFortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.;
Janusz Ryk – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Witold Warzecha – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, MPEC S.A. w Krakowie; Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu RADPEC S.A.
  14:45 – 16:15  |  PANEL 4 – Klient oczami dystrybucji i sprzedawcy
 • Warunki rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii i gazu
 • Czy rzeczywiście dystrybucja nie musi dbać o klienta, bo nie odejdzie…?
 • Co pozwala sprzedawcy dzisiaj wygrywać na rynku?
 • Bezpieczeństwo dostaw energii
 • Bariery w dystrybucji – bez czego nie można „iść do przodu”.
 • Dodatkowe usługi i bonusy dla klienta – obraz dystrybucji ad. 2020
 • Warunki rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii i gazu
 • Czy licznik może być inteligentny, jak nie będzie inteligentna sieć

Moderatorzy:
dr Paweł Grzejszczak – Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Jan Dziekoński – Wicedyrektor, Grupa Energetyczna, PwC.
.
W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Witold Pawłowski –  Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Trade Polska Sp. z o.o.; Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator;
Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A; Adam Węgrzyn – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;  Arkadiusz Zieleźny – Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót Sp. z o.o.

   19:00  |  UROCZYSTA KOLACJA
II DZIEŃ – 12 STYCZNIA 2017
   09:30 – 11:00  |  Loża Ekspertów
 • Czy sektor energetyczny jest wiarygodny dla inwestorów?
 • Czy zmiany w modelu rynku i potrzeby klienta rzeczywiście zmieniają obraz tradycyjnej energetyki?
 • Wyzwania Polski w relacji z UE.
 • Zabezpieczenie infrastruktury energetycznej przed (cyber) atakami

 

Moderatorzy:
Marcin Krakowiak – Szef i Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Jan Dziekoński – Wicedyrektor, Grupa Energetyczna, PwC.
.
W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Jan Bogolubow – Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń S.A.; Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm, b. Minister Skarbu Państwa; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; prof. Władysław Mielczarski – Politechnika Łódzka;
Marek Mroczkowski – Ekspert, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; dr hab. Jerzy Pietrewicz – Zakład Analizy Rynków, Instytut Rynków i Konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2013-2015; Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki; Mariusz Schmidt – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii; Bartosz Soroczyński – Prezes Zarządu, Polska Grupa Konsultingowa Sp.z o.o.; dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska, b. Prezes Enea Trading.
   11:10 – 12:30  |  PANEL 5 – Polska energetyka w Europie – protokół zgody i rozbieżności
 • Jaki miks energetyczny dla Polski?
 • Przyszłość rynku gazu w kontekście Nord Stream II?
 • Polski rynek OZE na tle Europy?
 • Połączenia transgraniczne – szansa czy zagrożenie?
 • Upstream ad 2017 – obecność polskich koncernów na rynkach zagranicznych
 • Przygotowanie infrastruktury gazowej w kontekście zakończenia współpracy z Gazpromem
 • Energetyka vs polityka, bezpieczeństwo, biznes
Moderatorzy:
dr Paweł Grzejszczak – Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Jan Biernacki – Menedżer, Grupa Energetyczna, PwC.
.
W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Mateusz Kędzierski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii; Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; dr Stanisław Tokarski – Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Energetyki, Główny Instytut Górnictwa; Marek Woszczyk – Dyrektor Generalny,  PGNiG Upstream International AS; Grzegorz Wrochna – Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
   12:40 – 14:00  |  PANEL 6 – Firma w symbiozie z technologią – bez czego nie da się „pójść do przodu”
 • Czy polska energetyka ma już fundamenty w zakresie technologii?
 • Bez czego nie jest możliwe rozwijanie cyfryzacji w energetyce?
 • Jakie korzyści daje technologia w energetyce?
 • Sprzedawcy multimedialni – konkurencja czy mobilizacja dla tradycyjnych dostawców energii
 • Nowoczesna energetyka – standardy europejskie vs rodzime projekty i rozwiązania
 • Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego – czynnik technologiczny
 • Technologia dla energetyki – energetyka dla technologii
 • Dostawa ciepła systemowego na potrzeby produkcji chłodu – przyszłość nowego segmentu rynku
 • Elektromobilność – technologie związane z ładowaniem i gromadzeniem energii

 

Moderatorzy:
Wojciech Dziomdziora – Counsel w Praktyce IP&TMT, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Michał Gawrysiak – Menedżer, Grupa Energetyczna, PwC.
.
W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Robert Basiak – Menadżer Europa Centralna i Wschodnia, GE Digital; Adam Kampa – Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Wojciech Lutek* – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Roman Masek – Dyrektor ds. Technicznych, BELSE Sp. z o.o.; dr Adam Węgrzyn  – Wiceprezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Przedstawiciel CEZ Polska
   14:00  |  ZAKOŃCZENIE KONGRESU

 

* W trakcie potwierdzenia

** Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego